UTW „Jeszcze Młodzi” działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie od 2009 roku.
Celem działania jest: nauka, rozwój, aktywizacja ,realizacja pasji i zainteresowań już posiadanych ale i tych jeszcze nie odkrytych.
Słuchaczem może zostać każda osoba, która ukończyła 45 lat. W chwili obecnej jest 88 słuchaczy.
Oferujemy zajęcia takie jak: zajęcia komputerowe, lektoraty języka angielskiego i niemieckiego. Warsztaty aktywności twórczej, manualnej i literackiej, gimnastyka w basenie, joga śmiechu, Tai Chi, gimnastyka rehabilitacyjna, nordic walking, działa sekcja szaradzisty i gier logicznych, brydż towarzyski.
Edukacja przyrodnicza przy współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym, edukacja muzyczna przy współpracy z Filharmonią Jeleniogórską, teatralna Dwa razy w miesiącu odbywają się wykłady na różnorodne tematy- spotkania z lekarzem, pisarzem, politykiem, historykiem, psychologiem itp.
Organizujemy wycieczki po naszym regionie i dalsze w Polskę.
Działalnością UTW kieruje Zarząd składający się z pięciu osób.
Współpracujemy z instytucjami znajdującymi się w naszym mieście czyli wspomniany już Karkonoski Park Narodowy, Muzeum Braci Hauptmann, Zakład Opieki Zdrowotnej, Szkoły i Liceum Sportowe, Stowarzyszenie Izerskie. Dzięki przychylności Władz Miasta korzystamy z obiektów miejskich.
UTW bierze udział w różnych projektach.

 

INFORMACJE UTW
W miesiącu październiku każdego roku następuje rozpoczęcie Roku Akademickiego UTW. Ustalenia Zarządu UTW i Samorządu, rodzaje zajęć, listy słuchaczy, zapisy, propozycje, indeksy, legitymacje, finanse. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w terminie od października do maja każdego roku.

W roku 2018/2019
1.Zajęcia rehabilitacyjne w basenie w hotelu „Kryształ” od 16.10.2017r. w każdy poniedziałek
grupa I: 13.45 – 14.45, grupa II: 15.00-16.00
2.Lektorat języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w każdy wtorek
dla początkujących godz. 15.00-15.45, dla lekko zaawansowanych godz.15:50-16:35, i dla zaawansowanych godz. 16:40-17:25 poprowadzi p. Anna Rakowska.
3.Usprawniające zajęcia gimnastyczne w MOKSiAL-u pod kierunkiem p.Izy Jednickiej
w środy :15.00-15.45
4.Usprawniające zajęcia gimnastyczne w Szkole Podstawowej nr1 pod kierunkiem p.Izy Jednickiej
w czwartki od 15.00 do 15.4
5.Warsztaty manualno-artystyczne w MOKSiAL-u co drugą środę godz. 17.00-18.30 poprowadzi
p. Monika Krakowska.
6.Warsztaty literackie w MOKSiAL-u co drugą środę godz. 17.00-18.30 poprowadz
p.Joanna-Hammer (wolontariusz)
7.Warsztaty gier logicznych od 11.10.2017r. w Cafe „Esplanada” w środy na zmianę z zajęciami
p. Moniki Krakowskiej godz.17.00-18.00 poprowadzi p. Bożena Czesna (wolontariusz).
8.Warsztaty ruchowe „TAI CHI” w MOKSiAL-u w każdą środę pod kierunkiem p. Jarosława Jodzisa
od godz.18:00-19:30.
9.Zajęcia z Nordic Walking w soboty godz. 10.00 -11.30. zbiórka przy pawilonie „Smak” poprowadzi
p. Beata Holek .
10.Wykłady, spotkania co dwa tygodnie w komunikacie comiesięcznym w e-mail z określonym tematem, prowadzącego, godziną i miejscem.
11.Klub Dyskusyjny Książki Bibliotece Miejskiej w każdy ostatni wtorek miesiąca od 17:00-18:00
12.Siłownia w Hotelu „Sasanka” w godz. 11:30-12:30
13.Zajęcia komputerowe od 19.10.2017r. dla początkujących co drugi czwartek
w godz. 13:00-14:30 w MOKSiAL prowadzi p. Paweł Popłoński

ZARZĄD UTW „ JeszczeMłodzi” w Szklarskiej Porębie:
1. Irena Kubera
2. Gabryela Orłowska
3. Janina Gerczak
4. Wiesława Olszewska
5. Beata Holek

SAMORZĄD UTW
1.Barbara Sicińska
2.Irena Królak- Ulanowska
3.Teresa Tamioła

ZESPÓŁ WSPANIAŁYCH POMOCNIKÓW
1. Jadwiga Butrym
2. Mirosława Karaszewska
3. Danuta Grzyb

„ŚMIEJCIE SIĘ ZAWSZE, GDY TYLKO MOŻECIE, TO WSPANIAŁE I TANIE LEKARSTWO”.

Zarząd UTW „Jeszcze młodzi” wraca się z prośbą o robienie przelewów za zajęcia UTW.
Na konto MOKSiAL PKO BP 06102021240000830201095595
Przelewy w znacznym stopniu usprawnią wewnętrzną pracę naszego UTW.
W przelewie należy wpisać za co? ( czesne lub ( i )opłata semestralna) kto? lub za kogo?
i za jakie miesiące wpłacamy (można zrobić nadpłatą do przodu). W ten sposób również państwo będziecie pewni swoich wpłat.
„Za udogodnienia z góry dziękujemy, bo żyjemy po to by ułatwiać, a nie utrudniać nasz pobyt na tej ziemi. ”
W tym roku akademickim czesne wynosi 40 zł. a opłata semestralna 25 zł.
Dodatkowe dane:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
Ul. Słowackiego 13
58-580 Szklarska Poręba
NIP:611 26 62 465
Tel.75 717 36 14