Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13,
58-580 Szklarska Poręba
tel. (075)717–36–14 
NIP: 611-26-62-465 
Regon: 020888062
nr konta: Santander Bank 27 1090 1984 0000 0001 4261 2533

           Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zdrobniale zwany MOKSIAL – em, mieści się w Szklarskiej Porębie w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Słowackiego 13.Ośrodek został powołany 1 marca 2009 roku z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby i Rady Miasta.
Utworzony w związku z rosnącym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności na rozwój kultury i sportu. Ma na celu popularyzację i aktywację działań kulturalnych, oświatowych, sportowych na terenie miasta. Ośrodek ma również na względzie tworzenie i propagowanie kółek zainteresowań min.in. o tematyce plastycznej, fotograficznej, teatralnej, tanecznej oraz sportowej i rekreacyjnej.
Wszystkie działania wraz z organizacją imprez plenerowych skierowane są zarówno do mieszkańców w różnym wieku oraz odwiedzających miasto gości. 
W budynku trwa remont niezbędny do właściwego funkcjonowania placówki i rozpoczęcia działań edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Na podstawie przeprowadzonej na terenie miasta ankiety uzyskaliśmy informacje o potrzebach mieszkańców. W oparciu o wyniki ankiety będzie konstruowana strategia działań Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych z pomysłami i ciekawym spojrzeniem na działania kulturalno – sportowe w naszym mieście.