108 Elementy

Sortuj według

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie ogłasza nabór na stanowisko referent ds. organizacji imprez kulturalnych Wymagania niezbędne : Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który : jest obywatelem polskim posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych posiada wykształcenie co najmniej średnie nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe cieszy się nieposzlakowaną opinią posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych posiada następujące umiejętności: umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, zaangażowanie umiejętność skutecznej komunikacji Wymagania dodatkowe : prawo jazdy kat. B. znajomość języka angielskiego Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : Organizację koncertów, spektakli, prelekcji, wystaw itp. Organizację przeglądów, konkursów, imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych. Organizację widowni. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie notatek i sprawozdań z każdej organizowanej przez siebie imprezy. Obsługę techniczną i artystyczną imprez. Współpracę ze środowiskiem lokalnym. Pisanie tekstów informacyjnych o działalności Ośrodka. Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych z różnych funduszy pomocowych na zadania związane z działalnością Ośrodka oraz ich realizacja. Sporządzane protokołów z odpraw […]

16.07 Spotkanie z przyjaciółmi z Francji, RPR ESPLANADA, godz. 10.00-14.00 17.07 Wytęp chóru Gospel, RPR ESPLANADA, godz. 17.00

Letni Festiwal Sztuki ArtSkwer Plenerowe Warsztaty Artystyczne Skwer Radiowej Trójki Szkło OdNOVA 18-20 lipca 2019 w godz. 14:00 : 18:00

20.07 Koncert Krzysztofa Daukszewicza, hotel Intererie, godz. 19.00

Maraton Karkonoski 2019 SOBOTA 27 lipca 2019 Start i Meta Dolna Stacja Wyciągu Krzesełkowego na Szrenicę

„Targowisko po Sąsiedzku” 27 lipca 2019, godz. 12:00 – 18:00 17 sierpnia 2019, godz. 12:00 – 18:00 Skwer Radiowej „Trójki”Letni Festiwal Sztuki – ArtSkwer

52 Ogólnopolska Giełda Piosenki Studenckiej 1-4 sierpnia 2019 Baza „Pod Ponurą Małpą”

Od przedszkola do giełdola 2 sierpnia 2019 godz. 12:00 Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA

Muzyczny Piknik Pod Szrenicą 11 sierpnia 2019 w godz. 16:00 – 20:30 Stadion Miejski

ArtSkwer Plenerowe Warsztaty Artystyczne Skwer Radiowej Trójki godz. 14:00 – 18:00 – 15– 17.08.19 – Z Ziemi Czerpane