Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zdrobniale zwany MOKSIAL – em, mieści się w Szklarskiej Porębie w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Słowackiego 13.Ośrodek został powołany 1 marca 2009 roku z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby i Rady Miasta. Utworzony w związku z rosnącym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności na rozwój kultury i sportu.

Podstawowym celem działalności Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury – jest organizowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie i promocja kultury, w tym lokalnej w kraju i za granicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej.
Podstawowym celem Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej wśród mieszkańców.

Ośrodek ma również na względzie tworzenie i propagowanie edukacji artystycznej  dla wszystkich grup wiekowych, prowadzona we wszystkich podstawowych dziedzinach sztuki. Twórcza kadra instruktorów zapewnia szerokie możliwości rozwinięcia swoich zainteresowań i talentów oraz zdobycia wiedzy w ramach prowadzonych przez MOKSiAL warszatów i zespołów artystycznych.
Aktywizacja mieszkańców odbywa się równbiez poprzez działajacy przy MOKSiAL Uniwersytet III Wieku.

MOKSiAL wpisuje się również w realizację polityki promocyjnej miasta poprzez organizacje wydarzeń promujących Szklarską Porębę jak miejscowość o bogatych tradycjach kulturalnych, niezwykłych walorach przyrodniczych sprzyjających czynnemu wypoczynkowi, oferującą bogaty i różnorodny kalendarz wydarzeń. Ośrodek organizuje zarówno kameralne imprezy dla kilkudziesięciu widzów i plenerowe wydarzenia dla kilkutysięcznych grup odbiorców w tym koncerty, spektakle, wystawy,festiwale spotkania, festyny, jarmarki, warszaty, pikniki,wykłady.
Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych z pomysłami i ciekawym spojrzeniem na działania kulturalno – sportowe w naszym mieście. 

Lista wpisów archiwalnych: