You are viewing an old revision of this post, from 14 stycznia 2020 o 11:39:06. See below for differences between this version and the current revision.

Anita Kaczmarska – Dyrektor MOKSiAL
dyrektor@mok.szklarskaporeba.pl

Marta Krukowska – Główna Księgowa i specjalista ds. administracyjno – kadrowych
finanse@mok.szklarskaporeba.pl wew. 27 Księgowa

Beata Holek – starszy referent ds. kabncelaryjno-organizacyjnych
informacja ogólna, zapisy do MOKSiAL, wynajem pomieszczeń MOKSiAL, bilety, archiwum
sekretariat@mok.szklarskaporeba.pl wew. 21 Sekretariat, tel. 607 253 117

Anna Wójcikiewicz – specjalista ds. organizacji imprez kulturalnych i promocji
organizacja imprez, organizacja widowni, promocja, współpraca ze środowiskiem lokalnym
kultura@mok.szklarskaporeba.pl wew. 23 Kultura

Paweł Popłoński – specjalista ds. organizacji imprez i promocji. organizacja imprez , promocja, współpraca ze środowiskiem lokalnym Nadzór nad eksploatacją i funkcjonowaniem administrowanymi przez MOKSiAL miejscami użyteczności publicznej,
sport@mok.szklarskaporeba.pl – wew. 26 Sport, tel. 607 201 592

Katarzyna Dyszy – referent ds. organizacji imprez kulturalnych
organizacja imprez, organizacja widowni, współpraca ze środowiskiem lokalnym
kultura2@mok.szklarskaporeba.pl, wew. 22 Kultura, tel. 607 045 970

Krystian Bromblik – specjalista ds. informacji turystycznej i promocji miasta
Prowadzenie i obsługa Informacji Turystycznej, przygotowanie materiałów reklamowych, współpraca z instytucjami działającymi w zakresie obsługi ruchu turystycznego, obsługa targów turystycznych
it@szklarskaporeba.pl, tel. 75 75 47 740

Joanna Kopacz – Czerniawskareferent ds. organizacji warsztatów i imprez kulturalnych
warsztaty@mok.szklarskaporeba.pl – wew. 28 Warsztaty, wew. 24 FAX

Mateusz Zając -robotnik gospodarczy , kierowca, nadzór nad budynkiem, sprzętem i urządzeniami gospodarczymi, utrzymanie porządku w MOKSiAL oraz administrowanymi przez MOKSiAL miejscami użyteczności publicznej, obsługa sprzętu nagłośnieniowego , magazyny MOKSiAL, tel. 607 209 665

Elżbieta Bromblik – obsługa porządkowa

Lista wpisów archiwalnych: