Zarządzenia 2019 r.

12/2019 – w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

11/2019 – w sprawie: zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie na 2019 rok.

10/2019 – w sprawie: zmiany Instrukcji Kancelaryjnej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

9/2019 – w sprawie: wprowadzenia Regulamin naboru na wolne stanowiska w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

8/2019 – w sprawie: wprowadzenia Regulamin naboru na wolne stanowiska w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

7/2019 – w sprawie: powołania zespołu ds. nadzoru obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

6/2019 – w sprawie: powołania zespół ds. inwentaryzacji magazynów Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

5/2019 – w sprawie: powołania Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

4/2019 – w sprawie zmiany wykazu stanowisk pracy wraz ze stawkami Wynagrodzenia zasadniczego i Dodatku Funkcyjnego w Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

3/2019 – w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

2/2019 – w sprawie: zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie na 2019 rok..

1/2019 – w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie na 2019r.

Zarządzenia 2018 r.

1/2018 – w sprawie: zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego MOKSiAL w Szlarskiej Porębie na rok 2018r.

2/2018 – w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

3/2018 – w sprawie: wdrożenia procedury współpracy z podmiotami zewnętrznymi organizującymi wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne na terenie Szklarskiej Poręby przy udziale MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

4/2018 – w sprawie: powołania zespołu do wdrożenia RODO w MOKSiAL w SZklarskiej Porębie.

5/2018 – w sprawie: powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. B przechowywanej w składnicy akt MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

6/2018 – w sprawie: zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego MOKSiAL w Szklarskiej Porębie na rok 2018r.

7/2018 – w sprawie: procedur RODO w MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

8/2018 – w sprawie: zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego MOKSiAL w Szklarskiej Porębie na rok 2018r. 

9/2018 – w sprawie: zmiany zasad jednolitej polityki rachunkowości MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

10/2018 – w sprawie: zmiany Planu Rzeczowo-Finansowego MOKSiAL w Szklarskiej Porębie na rok 2018r.

11/2018 – w sprawie: zmiany zasad jednolitej polityki rachunkowości MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

12/2018 – w sprawie: zmiany zasad jednolitej polityki rachunkowości MOKSiAL w Szklarskiej Porebie.

13/2018 – w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji kas w MOKSiAL w Szklarskiej Porębie.

14/2018 – w sprawie: zmiany zarządzenia nr 13/2015 związanej z udoskonaleniem procedur kontroli zarządczej.

15/2018 – w sprawie: zmiany zarządzenia nr 13/2015 związanej z udoskonaleniem procedur kontroli zarządczej. 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wpisów archiwalnych: