Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywnosci Lokalnej jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Organizatorem Centrum jest Miasto Szklarska Poręba.

Centrum zostało utworzone na mocy uchwały Rady Miejskiej Szklarskiej Poreby Nr XXVIII/315/08 z dnia 29 października 2008 r. i zostało wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem 1…… z dniem ……

Działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. nr 406)
2) postanowień Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby
3) statutu

Lista wpisów archiwalnych: