You are viewing an old revision of this post, from 14 grudnia 2018 o 13:06:57. See below for differences between this version and the current revision.

Dane teleadresowe podmiotu
Nazwa: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Województwo dolnośląskie
Powiat: Miasto Jelenia Góra 
Miejscowość Szklarska Poręba
Ulica Słowackiego
Numer domu 13
Kod pocztowy 58-580
NIP 611-26-62-465 
REGON 020888062
Konto bankowe06 10202124 0000830201095595
Telefon (75) 7173614
Faks (75) 7173614 wew. 24
Strona WWW http://www.moksial.pl
Strona BIP
E-mail mok@mok.szklarskaporeba.pl

Lista wpisów archiwalnych: