Zespół ten to najdłużej działająca amatorska grupa artystyczna w Szklarskiej Porębie. W jej skład wchodzi 25 osób. Od samego początku prowadzony jest przez Stanisława Leszczawskiego kierownika zespołu. Od 7 lat zespół działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Dorobek artystyczny zespołu prezentowany był podczas wielu przeglądów i koncertów okazjonalnych – np. na otwarciu Targów Turystycznych „TOURTEC”, podczas koncertów w Lanowie, Krakowie i wielu innych miejscowościach naszego kraju.

W programach koncertów znajdują się utwory Brahmsa, Okudżawy, Moniuszki czy Lachowicza, a także pieśni pisane przez członków Chóru, chwalące walory turystyczne naszego miasta. W skład repertuaru wchodzą również pieśni religijne, zwłaszcza kolędy.

Chór kolęduje w kościołach, szpitalach, Domach Seniora czy Przedszkolach. Grupa przygotowywała oprawy muzyczne podczas dwóch Mszy Św. transmitowanych przez TV Polonia. W dorobku artystycznym Chór nagrał amatorsko 4 płyty, które zostały przesłane m.in. do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Niemiec, a ostatnio nawet do Paragwaju.