LOGO MOKSiAL (format png) – TU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WARSZTATY – TU
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOROŚLI – TU
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI – TU