Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację zadania pn. „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” w programie Narodowego Centrum Kultury „Kultura Interwencje 2022”. Znaleźliśmy się w gronie 266-ciu beneficjentów z całej Polski, którzy otrzymali wsparcie finansowe na działania w ramach programu.

Kilka słów o projekcie….
Projekt powstał z potrzeby zwrócenia uwagi na ważny temat jakim jest otaczająca nas przyroda i zagrożenie jej autonomii wynikające z prowadzenia często nieprzemyślanych działań przez człowieka.
Ostatnie wydarzenia związane z klęską ekologiczną na Rzece Odrze ,utwierdzają w przekonaniu, że ochrona przyrody jest bezwzględnie konieczna. Plener „Znikające Krajobrazy” wykorzystując różne media artystyczne i formy przekazu, staje naprzeciw potrzebie ochrony naturalnego krajobrazu, który może zniknąć wskutek agresywnej gospodarki przestrzennej .

Tożsamość miejsca…

„Znikające Krajobrazy” – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny służyć ma wzmocnieniu tożsamości mieszkańców regionu oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego związanego z niepowtarzalną działalnością artystyczną i rzemieślniczą, inspirowaną przyrodą Karkonoszy i Pogórza Izerskiego. Opiera się na wykorzystaniu potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu w kontekście więzi lokalnych i relacji społecznych. Stwarza unikalne warunki do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania aktywnych postaw społecznych. Wszystkie działania projektowe mają na celu ochronę niezwykłego, górskiego krajobrazu, upamiętniając dziedzictwo kulturowe i artystyczne
od zawsze z nim związane.

Do tej pory…

w ramach projektu zrealizowaliśmy cykl plenerowych warsztatów artystycznych, malarsko – ceramicznych
W artystycznej podróży w u podnóża Gór Izerskich i Karkonoszy wspólnie i twórczo działali mieszkańcy Szklarskiej Poręby i mali „artyści” zaproszeni przez naszego partnera projektowego BWA w Jeleniej Górze. Powstałe prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu wystawy „Znikające Krajobrazy” w dniu 18/9/22

Przed nami… 12/9/22 – 18/9/22 Stacja Turystyczna Orle , Szklarska Poręba – Jakuszyce

Inerdyscyplinarny plener artystyczny do udziału którego zaprosiliśmy 10 artystów z regionu i Polski. Przez 7 dni będą tworzyć swoje prace w pięknych okolicznościach przyrody Gór Izerskich. Częścią pleneru jest również cykl otwartych spotkań i rozmów o krajobrazie z udziałem artystów, mieszkańców, zaproszonych gości.
Efektem finałowym projektu będzie Leśny Happening
na którym zaprezentowane zostaną prace wszystkich uczestników, a oprawą do wydarzenia będzie koncert w przyrodniczej scenerii w wykonaniu zespołu Strefa Niskich Ciśnień.

Co dalej…. wrzesień – październik 2022
Wystawa prezentowana będzie w Domu C.G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, sala widowiskowa „4PERON” Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

Za inicjatywą stoją…
Koordynatorka projektu: Anna Wójcikiewicz, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, kom. 607237998, e:mail: kultura@mok.szklarskaporeba.pl
Kuratorka pleneru: Ewelina Wójtowicz, Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze,
kom. 533595627

Zadanie pn. „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.