Komisja ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2020 na posiedzeniu 8 kwietnia 2020 r. zatwierdziła ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców naszego miasta.

W terminie do 31 marca 2020 roku zgłoszonych zostało 11 propozycji projektów. Decyzją Komisji ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego pod głosowanie poddanych zostanie 10 projektów (jeden ze zgłoszonych projektów został odrzucony ze względu na negatywną ocenę merytoryczną projektu). Z projektów przyjętych przez Komisję utworzono końcową listę projektów – o kolejności projektów na liście zdecydowało losowanie, którego dokonała Komisja.

Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego potrwa od 10 kwietnia 2020r. (od godz. 00.00) do 20 kwietnia br. (do godziny 23.59).

Zachęcamy do oddawania głosu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie.

Przypominamy, że głos można również oddać poprzez wypełnienie i wrzucenie poprawnie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie (ul. Granitowa 2; pon. w godz. 8.00-16.00, wt.-pt. w godz. 7.30-15.30) lub też wysłanie jej listownie w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski Miasta Szklarska Poręba na rok 2020” (liczy się data stempla pocztowego).
Zasady głosowania, karta do głosowania i zgoda opiekuna prawnego na udział małoletniego w głosowaniu (w wersji do druku) znajdują się w zakładce WSZYSTKO O BO.

Zachęcamy do głosowania!

https://bo.szklarskaporeba.pl/