LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2023-2027 * PARTNERSTWO DUCHA GÓR

Szanowni użytkownicy Karkonoskiej Marki Lokalnej!
rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD 2023-27!
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!!!! Sprawdźcie terminy spotkań w waszej gminie – spis terminów i miejsc w mailu oraz w ulotce. Spotkania w godz.16-19.00. NIE WYOBRAŻAM SOBIE ŻEBY NIE BYŁO PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI. PLANUJEMY ŚRODKI FINANSOWE I ICH PRZEZNACZENIE NA KOLEJNE KILKA LAT, W TYM MOŻEMY ZAPLANOWAĆ ŚRODKI NA KML:)))
Poniżej informacja, którą też możecie przekierować do znajomych i mieszkańców. W załącznikach plakat w pdf i jpg oraz więcej informacji w ulotce. INFORMUJCIE, PRZEKAZUJCIE, NA FB UDOSTĘPNIAJCIE! SAMI BĄDŹCIE DOBRYM PRZYKŁADEM I BĄDŹCIE NA SPOTKANIACH!
…………………………………………………………………………………………………..
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2023-2027 * PARTNERSTWO DUCHA GÓR

Nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju będzie partnerska i innowacyjna. Zadbamy o czyste środowisku i o dobrą, czystą energię. Stawimy czoła zjawisku starzenia się, sięgniemy po cyfrowe technologie.
Jak? To zależy od Ciebie, od każdego z nas.

Razem zdecydujmy o przyszłości naszego OBSZARU PARTNERSTWA! Możesz włączyć się na każdym etapie.

Trzy serie spotkań podstawą konsultacji:
I seria – POSZUKIWACZE spotkają się w każdej gminie- czeka nas analiza potrzeb, problemów, wyzwań, uwarunkowań, wizja rozwoju i cele (w czerwcu).
II seria – ODKRYWCY spotkają się w jednorodnych grupach, co pozwoli na pogłębioną analizę uwarunkowań, celów i sposobów działania (we wrześniu).
III seria –
ZDOBYWCY – w końcowej serii spotkań doprecyzujemy cele i wskaźniki planowanych osiągnięć (w październiku).
Serdecznie zapraszamy mieszkańców z terenu Mysłakowic, Podgórzyna, Janowic Wielkich, Kowar, Karpacza, Piechowic, Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry.
Wszystkie spotkania I serii POSZUKIWACZE planujemy w godzinach 16.00-19.00:
Janowice Wielkie, 18.05.2022, Świetlica Wiejska „Rudawy”, ul. 1 Maja 25
Mysłakowice, 19.05.2022, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Daszyńskiego 29
Podgórzyn, 20.05.2022, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Żołnierska 13
Karpacz, 23.05.2022, Stadion im. I. Szewińskiej w Karpaczu, ul. Polskich Olimpijczyków 1
Kowary, 24.05.2022, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 2
Piechowice, 25.05.2022, Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Kryształowa 53
Szklarska Poręba, 26.05.2022, Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2
Jelenia Góra, 27.05.2022, Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, ul. Obrońców Pokoju 10
Planujemy zakończenie prac na nową strategią rozwoju w Partnerstwie Ducha Gór w listopadzie 2022 roku.
Szczegóły i terminy kolejnych spotkań zamieścimy na stronie internetowej https://www.duchgor.org/index.php/lsr-2023-27/1567-i-seria-warsztatow-startegicznych.html.
Tam znajdą się też ankiety, w których mieszkańcy mogę wskazać te potrzeby, cele lub działania, które uznają za najważniejsze.