Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym, Snowboardzie i Skibobach o Puchar Burmistrza
19 marzec 2022r – Hala Szrenicka

Mistrzostwa Szklarskiej Poręby
w Narciarstwie Zjazdowym, Snowboardzie i Skibobach
o Puchar Burmistrza – 19 marca 2022 r.

REGULAMIN !!

1. Organizator :
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie , KOPALNIA SPRZĘTU oraz Spółka Sudety Lift.
Kontakt : sport@mok.szklarskaporeba.pl

2. Cel zawodów:
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego zimowego wypoczynku na nartach i snowboardzie i skibobach, integracja mieszkańców oraz turystów.

3. Termin i miejsce zawodów :
19.03.2022r.- Szklarska Poręba – SkiArena Szrenica – Hala Szrenicka.

4. Program zawodów :
– 8.00 –9:00 wydawanie numerów startowych
( biuro zawodów – Henny Penny przy dolnej stacji wyciągu. Po wydaniu
numerów biuro zawodów przenosi się do schroniska na Hali Szrenickiej. )
– 9:30 start pierwszego zawodnika
– dekoracja zwycięzców – 30 minut po zakończeniu zawodów – Schronisko na Hali Szrenickiej.

5. Kategorie wiekowe :

Narciarstwo zjazdowe –  dziewczynki, chłopcy:
7-9 lat (2015-2013), 10-12lat (2012-2010), 13-15 lat (2009-2007)

Narciarstwo zjazdowe – kobiety, mężczyźni:
16-20 lat (2006-2002), 21-35 lat (2001-1987), 36-45 lat (1986 – 1977), 46-55 lat (1976 – 1967), 55+ (1966 +)

Snowboard:
– dzieci do 14 lat (2008 i młodsi)
– kobiety
– mężczyźni

Skibob:
OPEN

6. Opłata startowa:
Za udział w zawodach nie jest pobierana opłata startowa jedynie kaucja zwrotna za nr startowy w wysokość 20 zł.

7. Zgłoszenia :
Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogę elektroniczną na adres e-mail: sport@mok.szklarskaporeba.pl do dnia 16.03.2022 do godz. 12:00 (imię, nazwisko, rocznik, konkurencja) lub wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu 130 miejsc.

W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić
Oświadczenie, które należy dostarczyć do biura zawodów podczas odbierania numerów startowych.

Losowania numerów startowych dokona organizator po zamknięciu zgłoszeń.
Listy zawodników zostaną utworzone na podstawie przynależności do grup wiekowych.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz widzów. Planowane są dwa przejazdy Slalomu Giganta, jednak w przypadku złych warunków atmosferycznych lub dużej liczby uczestników organizatorzy przewidują tylko jeden przejazd. Starty odbywać się będą w kolejności: snowboard od najmłodszej kategorii , narciarze od najmłodszej kategorii, skibob.

9. Ustalenie wyników
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu w przypadku dwóch przejazdów brany pod uwagę będzie najlepszy uzyskany czas.

10. Nagrody i wyróżnienia :
Za miejsce I puchar za miejsca II i III medale oraz dyplomy.

11. Ryzyko startu
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy korzystają z ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
Kaski dla uczestników są obowiązkowe.

12. Postanowienia końcowe
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i
powrotu uczestnika z zawodów.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie.
– Naruszenie regulaminu oraz niesportowe zachowanie będzie skutkowało
dyskwalifikacją uczestnika.
– W sprawach nie ujętych w regulaminie oraz w kwestiach spornych decyzję
podejmuje ORGANIZATOR
– Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

13. Ochrona danych Osobowych RODO

Podczas trwania „Mistrzostw Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym, Snowboardzie i Skibobacho Puchar Burmistrza” będą wykonywane zdjęcia, w celu stworzenia dokumentacji z wydarzenia. Fotorelacja z wydarzenia umieszczona będzie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie i portalu społecznościowym FB administrowanym przez MOKSiAL oraz przekazana do Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) :
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie reprezentowany przez dyrektora Anitę Kaczmarską, z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Marek Piotrowski, e-mail iodo@mok.szklarskaporeba.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Ustawowych lub na podstawie zgody.
4. Dane będą przechowywane do czasu istnienia obowiązku ustawowego.
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez zawodnika może spowodować jego dyskwalifikację.

W sprawach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzja należy do organizatora.

ORGANIZATOR

Poniżej znajduje się link do oświadczenia, które należy dostarczyć do biura zawodów w przypadku osób niepełnoletnich

OŚWIADCZENIE