Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym, Snowboardzie i Skibobach o Puchar Burmistrza

17 marca 2019 r. – Niedziela

K O M U N I K A T !!
1. Organizator :
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie we współpracy z Szkołą Narciarską PRO-Ski oraz Spółką Sudety Lift.
Kontakt : sport@mok.szklarskaporeba.pl

2. Termin i miejsce zawodów :
17.03.2019 r.- Szklarska Poręba – SkiArena Szrenica – Hala Szrenicka.

3. Program zawodów :
– 8.00 –9:30 wydawanie numerów startowych
( biuro zawodów – Szałas Żywca przy dolnej stacji wyciągu. Po wydaniu
numerów biuro zawodów przenosi się do schroniska na Hali Szrenickiej. )
– 10.30 start pierwszego zawodnika
~15.00 dekoracja zwycięzców – Schronisko Hala Szrenicka.

4. Kategorie wiekowe :
Narciarstwo zjazdowe
7-9 lat (rocznik 2012-2010), 10-12 lat (rocznik 2009-2007), 13 -15 lat (rocznik 2006-2004), 16-20 lat (rocznik 2003 – 1999), 21-35 (rocznik 1998 – 1984),
36-45 (rocznik 1983 – 1974), 46-55 (rocznik 1973 – 1964), 55+ ( rocznik 1963+)
kategorie: chłopcy, dziewczynki oraz kobiety, mężczyźni;

Snowboard
12-14 lat ( rocznik 2007-2005), 15-17 lat (2004-2002) OPEN (rocznik 2001 +)
kategorie: chłopcy, dziewczynki oraz kobiety, mężczyźni;

Skiboby:
OPEN

5. Opłata startowa:
opłata startowa wynosi 20 zł (bon na posiłek), kaucja zwrotna za numer startowy 30 zł
Płatne gotówką w biurze zawodów.

6. Zgłoszenia :
Zgłoszenia przyjmowane są drogę elektroniczną na adres e-mail:sport@mok.szklarskaporeba.pl do dnia 14.03.2019 do godz. 12:00
(imię, nazwisko, rocznik, konkurencja)
W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić oświadczenie w biurze zawodów podczas wydawania numerów.
W przypadku zapisania się na listę startową w dniu zawodów opłata wynosi 40 zł + kaucja za numer startowy 30 zł.

Ustala się limit zawodników 70 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Losowania numerów startowych dokona organizator po zamknięciu zgłoszeń.
Listy zawodników zostaną utworzone na podstawie przynależności do grup wiekowych.

7. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz widzów. Planowane są dwa przejazdy Slalomu Giganta, jednak w przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy przewidują tylko jeden przejazd.

8. Ustalenie wyników
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu (suma pierwszego i drugiego) lub jednego przejazdu.

9. Nagrody i wyróżnienia :
Za miejsce I puchar za miejsca II i III medale oraz dyplomy.

10. Ryzyko startu
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy korzystają z ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
Kaski Narciarskie dla uczestników są obowiązkowe.

11. Postanowienia końcowe
-Organizator nie ubezpiecza uczestników.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i
powrotu uczestnika z zawodów.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie.
– Naruszenie regulaminu oraz niesportowe zachowanie będzie skutkowało
dyskwalifikacją uczestnika.
– W sprawach nie ujętych w regulaminie oraz w kwestiach spornych decyzję
podejmuje Jury Zawodów w składzie: Delegat Techniczny, Sędzia Startu,
Sędzia Mety.
– Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji wydarzenia , MOKSIAL oraz Miasta Szklarska Poręba.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie reprezentowanym przez dyrektora Anitę Kaczmarską, z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów z powodów warunków pogodowych i złego stanu trasy.

ORGANIZATOR