Zaproszenie
Pierwsza wędrówka edukacyjna pod tytułem:
O grzybach -naturalnych zasobach przyrodniczych Karkonoszy i Gór Izerskich

W  rozpocznie się pierwsza z trzech edukacyjnych wędrówek po Karkonoszach i Górach Izerskich, organizowanych pod wspólnym tytułem: O grzybach -naturalnych zasobach przyrodniczych Karkonoszy i Gór Izerskich.

Pod przewodnictwem specjalistów zainteresowani (mieszkańcy regionu i turyści) będą mogli uzupełnić informacje o miejscach występowania grzybów na tym terenie, o ich klasyfikacji, o warunkach ich rozwoju, o roli człowieka w ochroni przyrodniczego dziedzictwa.

Wędrówki – pierwsza w lipcu, następna 1 sierpnia i ostatnia 22 sierpnia – obejmować swym zasięgiem będą różne rejony Karkonoszy i Gór Izerskich. Podczas pierwszej i drugiej zainteresowani wjadą wyciągiem na Szrenicę, a podczas trzeciej na Kopę.

Wszystkie trzy eskapady zorganizowane są przez Stowarzyszenie Lokalni – Niebanalni ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu dla operacji realizowanej pod nazwą Borowiki, kurki, kozaki – grzyby, bogactwo Karkonoszy i Gór Izerskich.

Członkowie Stowarzyszenia Lokalni – Niebanalni oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących: Karkonoskiego Parku Narodowego, Towarzystwa Izerskiego czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają mieszkańców regionu i turystów do wspólnych eskapad edukacyjnych. Koszty wycieczek (zatrudnienie specjalistów, bilety do KPN i wjazd wyciągiem na Szrenicę czy Kopę oraz drobny turystyczny poczęstunek) ponoszą organizatorzy ze środków przyznanych przez LGD. Uczestnicy każdej z 30 – osobowych grup są zobowiązani we własnym zakresie zapewnić środki ochrony osobistej w związku z COVID-19.

Chęć udziału w wybranej wędrówce edukacyjnej można zgłosić pod numerem telefonu 6011989594 lub pod adresem e-milowym: dyrektor.mops@szklarskaporeba.pl, na tydzień przed wydarzeniem – ilość miejsc ograniczona, zatem decyduje kolejność zgłoszeń.
Do udziału w eskapadach serdecznie zaprasza
Stowarzyszenie Lokalni -Niebanalni ze Szklarskiej Poręby
wraz z Partnerami