Zagadka: co maja wspólnego ze sobą Lem, szkło i gdybanie?

Odpowiedź: plener szklarski <formy przyszłe>, od którego wkrótce zahuczą piece hutnicze w całej okolicy!

Chcemy Wam przypomnieć jeszcze raz o naszym dziedzictwie kulturowym, jakim jest sztuka tworzenia w szkle. Zainspirowała nas do tego twórczość Stanisława Lema, zwłaszcza że mamy teraz jego rok. Fascynuje nas też pojęcie spekulatywności, zwłaszcza spekulatywności w projektowaniu otoczenia, czyli dyskusja na temat-, przewidywanie i prototypowanie przyszłości designu, albo tworzenie rzeczywistości alternatywnej na drodze odpowiadania sobie na pytanie „co by było gdyby?”. Mamy nadzieję, że plener zainspiruje artystów biorących w nim udział do dyskusji na temat przyszłości szkła w świecie zagrożonym wyczerpaniem zasobów naturalnych i ekologiczną zagładą. Czy nasza nadzieja się spełni? Przekonamy się już wkrótce!

W ramach pleneru (16-22.10.2021) czeka nas:

• w środę 20 października – wieczór przy LEMoniadzie – a podczas niego ciekawe prelekcje i pokaz filmu na podstawie prozy Lema pt. „Szpital przemienienia” popijany oczywiście lemoniadą (witaminy C nigdy za wiele) – szczegóły wkrótce!

• w piątek 22 października – wernisaż wystawy poplenerowej <formy przyszłe> – o tym więcej niebawem!

• KONKURS plastyczny z nagrodami dla dzieci i młodzieży – szczegóły także już wkrótce!