Rodzinne Zawody Narciarskie
29 stycznia 2019 r.

REGULAMIN

1. Organizator :
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie we współpracy z Szkołą Narciarską PRO-Ski.
Kontakt : sport@mok.szklarskaporeba.pl

2. Termin i miejsce zawodów:
29.01.2019 r.- Orczyk „W Dolinie Szczęścia” ul. 11-go Listopada

3. Program zawodów:
– 12:00 –13:00 – zapisy oraz wydawanie numerów startowych
– ok. 13:10 start pierwszego zawodnika
– ok. 14:30 dekoracja

4. Kategorie wiekowe:
Narciarstwo zjazdowe
2012-2011, 2010-2009, 2008-2007, 2006-2005 w kategorii chłopcy i dziewczęta oraz kategoria rodzinna – dziecko + rodzic

5. Opłata startowa:
Udział w zawodach bezpłatny – decyduje kolejność zapisów – limit startujących 60 osób.

6. Zgłoszenia:
Zapisy przyjmowane będą tylko w dniu imprezy na stoku – w biurze zawodów.
Listy zawodników zostaną utworzone na podstawie przynależności do grup wiekowych.

7. Sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników zawodów.

8.Kolejność startów
Według kategorii wiekowych od najmłodszej do najstarszej. Planowany jest jeden przejazd.

9. Ustalenie wyników
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu przejazdu.

10. Nagrody i wyróżnienia.
Medale oraz dyplomy – w kategorii rodzinnej puchary i drobne upominki.

11. Ryzyko startu
Za zabezpieczenie osób małoletnich uczestniczących w imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
Uczestnicy korzystają z ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
Kaski Narciarskie dla uczestników są obowiązkowe.

12. Postanowienia końcowe
-Organizator nie ubezpiecza uczestników.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i
powrotu uczestnika z zawodów.
– Naruszenie regulaminu oraz niesportowe zachowanie będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika.
– W sprawach nie ujętych w regulaminie oraz w kwestiach spornych decyzję
podejmuje Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów z powodów warunków pogodowych i złego stanu trasy.Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji wydarzenia , MOKSIAL oraz Miasta Szklarska Poręba.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie reprezentowanym przez dyrektora Anitę Kaczmarską, z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13.

ORGANIZATOR