AKCJA SPOŁECZNA
SPRZĄTANIE NASZEGO MIASTA
27 KWIETNIA 2019

Sprzątanie miasta stało się już naszą tradycją!!!! Po raz kolejny zapraszamy do wspólnego sprzątania społeczników, ochotników, uczynnych, bezinteresownych, chętnych do pomocy Ziemian, którym czystość Planety jest bliska sercu.
W tym roku wytypowaliśmy dwa okręgi :

Szlak na Wodospad Szklarki – zbiórka oczyszczalnia ścieków
Okręg 2: Biała Dolina – zbiórka ul. Krasickiego przy orczyku narciarskim „Biała Polana”

Zbiórka w wyznaczonych miejscach o godz. 10:00. Zapewniamy worki i rękawiczki.
Przyłączcie się do nas!!!!

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, kontakt: (75) 717 36 14, 607 237 998