OTWÓRZ SIĘ NA KULTURĘ
III WARSZTAT STRATEGICZNY
14 LISTOPADA 2019 r.

Po ostatnim owocnym spotkaniu dotyczącym prac nad tworzeniem Strategii Kultury, zapraszamy do udziału w kolejnym III warsztacie strategicznym. Tym razem do dyskusji
i wypracowania zostało określenie celów strategicznych i operacyjnych.
Ustalenie celów to kolejny kluczowy aspekt który zapiszemy w Strategii, dlatego istotne
jest abyśmy umiejętnie je wyznaczyli na następne dziesięciolecie.
W dalszej perspektywie zastanowimy się nad wizją i misją kultury naszym mieście.

Warsztat odbywa się w ramach tworzenia ” Strategii rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020 – 2030 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.”

data: 14.11.2019r.
godz. 12:00
miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13
kontakt: dyrektor@mok.szklarskaporeba.pl , tel. (75) 717 36 14