„Letnisko” jest dwutygodniowym cyklem działań artystyczno- warsztatowych odbywającym się podczas wakacji. Zajęcia w ramach tego cyklu przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym. Atrakcje, w których uczestniczą dzieci oscylują wokół głównego tematu. W 2019r. warsztaty te zatytułowane były „Letnisko – leśne manewry”. Uczestnicy projektu zdobywali sprawności i uczestniczyli w działaniach, które związane były z survivalem i ekologią, a także byli zaangażowani w działania artystyczne.

„Moksialowisko” to cykl działań warsztatowych  odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku szkolnym.  Moksialowisko odbywa się podczas ferii zimowych. Jego ideą jest łączenie zajęć stacjonarnych, tj. warsztatów artystycznych lub tematycznych, spotkań autorskich itp. z zajęciami plenerowymi –  warsztatami panelowymi oraz z grami i zabawami terenowymi.