Sowie Skały na Sowińcu

To jedna z wielu grup skalnych w Szklarskiej Porębie, zbudowanych z granitu karkonoskiego. Usytuowana ok. 200 metrów na wschód od wierzchołka wzgórza Sowiniec, opodal kościoła pw. Bożego Ciała przy ulicy Franciszkańskiej, przy niebieskim szlaku turystycznym „Szklarska Poręba — Pilchowice” jest często odwiedzanym przez turystów miejscem.
Skałki sięgają kilkunastu metrów wysokości, lecz nie są udostępnione jako punkt widokowy. Cieszyć jednak oko można ich fantazyjnymi formami ukazującymi skomplikowane procesy geologiczne. Spękane bloki tworzą wieżyce, okapy i nisze skalne.
Wspinacze skałkowi wytyczyli na Sowich Skałach kilka dróg — ubezpieczonych i z samodzielną asekuracją.

Położenie na mapie:
https://pl.mapy.cz/s/hecufolodo

Dojście (ślad GPX do wykorzystania w aplikacjach nawigacyjnych)