Spotkanie autorskie z panią Izabellą Frączyk

Spotkanie autorskie z panią Izabellą Frączyk w Hotel Sasanka poprowadziła nasza lokalna pisarka Joanna Maria Chmielewska. Spotkanie przebiegało wyjątkowo w przyjaznej i wesołej atmosferze bo, któż nas tak dobrze nie zrozumie jak nie autorka 13-stu książek, a każda z nich to opowieść prawie o jednej z nas.
Poczucie humoru jakim emanowała pisarka na spotkaniu zawarte jest w każdej z 13-stu jej książek. Zapewniła, że powieści te, to wielowątkowy obyczaj nie mający nic wspólnego z prostym Harlekinem, czego obecnie w przeciwieństwie do lat 90-tych XX wieku unikamy. Zachęcamy do przyjemnej relaksującej lektury. Obecne na spotkaniu panie, słuchaczki UTW zakupione, przeczytane książki będą mogły omówić na spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki. Dziękujemy dyrekcji Hotelu Sasanka za udostępnienie sali i poczęstunek.