W 2018 roku zostało zrealizowane działanie  pn. „Znikająca Architektura Sudecka” w ramach projektu Kulturalne Karkonosze – Ścieżki Tożsamości. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalni – Niebanalni w Szklarskiej Porębie.

   Celem projektu było przybliżenie tematyki architektury sudeckiej, która niestety coraz częściej znika z naszego otoczenia. Poprzez zastosowanie różnych form, technik,  wykorzystanie materiałów chcieliśmy chociaż w części odtworzyć i ocalić od zapomnienia kawałek architektonicznej tożsamości.

W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty – architektoniczne „ Budowa makiet domów sudeckich” i  szklarskie „ Szklane asamblaże” ,oraz wystawa fotograficzna przedstawiająca przykłady architektury sudeckiej. Powstałe prace zostały zaprezentowane na wystawie, która była zarazem podsumowaniem projektu.

KULTURALNE KARKONOSZE – ŚCIEŻKI TOŻSAMOŚCI otrzymały dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalni – Niebanalni w Szklarskiej Porębie.