Znikające  Krajobrazy

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację zadania pn. „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” w programie Narodowego Centrum Kultury „Kultura Interwencje 2022”. Znaleźliśmy się w gronie 266-ciu beneficjentów z całej Polski, którzy otrzymali wsparcie finansowe na działania w ramach programu.

Kilka słów o projekcie….

„Znikające  Krajobrazy”  –  Interdyscyplinarny  Plener  Artystyczny  służyć  ma  wzmocnieniu  tożsamości  mieszkańców  regionu  oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego związanego z niepowtarzalną działalnością artystyczną i rzemieślniczą, inspirowaną przyrodą Karkonoszy  i  Pogórza  Izerskiego. Opiera się na wykorzystaniu potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu w kontekście więzi lokalnych i relacji społecznych. Stwarza unikalne warunki do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania aktywnych postaw społecznych. Wszystkie działania projektowe mają na celu ochronę niezwykłego, górskiego krajobrazu, upamiętniając dziedzictwo kulturowe i artystyczne

od zawsze z nim związane.

Interdyscyplinarny plener wykorzystujący różne media artystyczne i formy przekazu, staje naprzeciw potrzebie ochrony naturalnego krajobrazu, który może zniknąć wskutek agresywnej gospodarki przestrzennej w regionie.

 Projekt zwraca uwagę na ważny aspekt jakim jest tożsamość miejsca i jego ochrona.

Zadanie zakłada realizację plenerowych warsztatów artystycznych, otwartych spotkań z artystami i mieszkańcami, interdyscyplinarnego pleneru artystycznego z udziałem artystów z regionu i Polski. Efektem finałowym projektu będzie Leśny Happening na którym  zaprezentowane zostaną prace uczestników projekt,  a  oprawą do wydarzenia będzie koncert akustyczny w przyrodniczej scenerii.

 

 

 

Pierwszy etap projektu za nami

Zakończyliśmy pierwszy etap zadania pn. .”Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny”.

Projekt porusza ważny aspekt ochrony przyrody w obliczu wpływu agresywnej gospodarki przestrzennej w regionie. Uczestnicy wzięli udział w plenerowych warsztatach malarskich. Wprowadzenie do działań plastycznych odbyło się w muzeum- w domu C. i G. Hauptmannów.

Część praktyczna natomiast miała miejsce w plenerze- w Ogrodzie Ducha Gór i na Złotym Widoku. Podczas zajęć powstały przepiękne pejzaże. „Znikające Krajobrazy” uczestnicy próbowali uchwycić, również podczas kolejnych warsztatów tym razem ceramiczno –rzeźbiarskich.

Powstałe prace zostaną zaprezentowane we wrześniu na wspólnej wystawie plenerowej podczas Leśnego Happeningu.

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury : Kultura Interwencje. Edycja 2022