Znikające  Krajobrazy

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację zadania pn. „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” w programie Narodowego Centrum Kultury „Kultura Interwencje 2022”. Znaleźliśmy się w gronie 266-ciu beneficjentów z całej Polski, którzy otrzymali wsparcie finansowe na działania w ramach programu.

Kilka słów o projekcie….

„Znikające  Krajobrazy”  –  Interdyscyplinarny  Plener  Artystyczny  służyć  ma  wzmocnieniu  tożsamości  mieszkańców  regionu  oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego związanego z niepowtarzalną działalnością artystyczną i rzemieślniczą, inspirowaną przyrodą Karkonoszy  i  Pogórza  Izerskiego. Opiera się na wykorzystaniu potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu w kontekście więzi lokalnych i relacji społecznych. Stwarza unikalne warunki do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania aktywnych postaw społecznych. Wszystkie działania projektowe mają na celu ochronę niezwykłego, górskiego krajobrazu, upamiętniając dziedzictwo kulturowe i artystyczne

od zawsze z nim związane.

Interdyscyplinarny plener wykorzystujący różne media artystyczne i formy przekazu, staje naprzeciw potrzebie ochrony naturalnego krajobrazu, który może zniknąć wskutek agresywnej gospodarki przestrzennej w regionie.

 Projekt zwraca uwagę na ważny aspekt jakim jest tożsamość miejsca i jego ochrona.

Zadanie zakłada realizację plenerowych warsztatów artystycznych, otwartych spotkań z artystami i mieszkańcami, interdyscyplinarnego pleneru artystycznego z udziałem artystów z regionu i Polski. Efektem finałowym projektu będzie Leśny Happening na którym  zaprezentowane zostaną prace uczestników projekt,  a  oprawą do wydarzenia będzie koncert akustyczny w przyrodniczej scenerii.

 

 

 

Pierwszy etap projektu za nami

Zakończyliśmy pierwszy etap zadania pn. .”Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny”.

Projekt porusza ważny aspekt ochrony przyrody w obliczu wpływu agresywnej gospodarki przestrzennej w regionie. Uczestnicy wzięli udział w plenerowych warsztatach malarskich. Wprowadzenie do działań plastycznych odbyło się w muzeum- w domu C. i G. Hauptmannów.

Część praktyczna natomiast miała miejsce w plenerze- w Ogrodzie Ducha Gór i na Złotym Widoku. Podczas zajęć powstały przepiękne pejzaże. „Znikające Krajobrazy” uczestnicy próbowali uchwycić, również podczas kolejnych warsztatów tym razem ceramiczno –rzeźbiarskich.

Powstałe prace zostaną zaprezentowane we wrześniu na wspólnej wystawie plenerowej podczas Leśnego Happeningu.

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury : Kultura Interwencje. Edycja 2022


Wczoraj odbyła się INAUGURACJA PLENERU ARTYSTYCZNEGO. Przed nami tydzień twórczej pracy, spotkań i rozmów w cudownych krajobrazach Gór Izerskich. Podczas gdy część artystów jeszcze jest w drodze, my zastanawiamy się nad koncepcją wystawy, na którą zapraszamy w najbliższą niedzielę. Artyści pleneru: Ewelina Wójtowicz, Jola Igielska, Monika Krakowska, Ludmiła Riabkova, Matylda Sałajewska, Nadia Mickiewicz, Wiktoria Babij, Tomasz Koclęga, Artur Rozen, Jacek Kusz, Joanna Hobora

Galeria BWA Jelenia Góra Karkonoski Park Narodowy

Zadanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury : Kultura Interwencje. Edycja 2022


Mimo kapryśnej aury, rodem z filmowego miasteczka Twin Peaks, plener „Znikające Krajobrazy” trwa w najlepsze. Za nami rozmowy z zaproszonymi gośćmi  o znikaniu przemianach, ale i o odradzaniu się przyrody. Nasi Artyści zainspirowani magią izerskich krajobrazów tworzą niezwykłe prace. Można ich spotkać w leśnych zakamarkach, powoli powstają osobliwe instalacje.  Jutro jeszcze jedno spotkanie z Nadleśnictwem Szklarska Poręba – naszym partnerem. W najbliższą niedzielę natomiast  zapraszamy na finał „Leśny Happening” – wystawę na której zaprezentowane zostaną prace wszystkich uczestników projektu, a wyjątkową oprawę muzyczną zapewni zespół Strefa Niskich Ciśnień. Miejsce Schronisko „Orle” godz. 16:00.

Zadanie  pn. „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury


LEŚNY HAPPENING I FINAŁ PLENERU ARTYSTYCZNEGO 'ZNIKAJĄCE KRAJOBRAZY’
Otuleni wrześniową aurą Gór Izerskich, w gronie uczestników projektu, przyjaciół oraz przybyłych gości, zakończyliśmy trzymiesięczny projekt dedykowany pięknu naszego regionu i jego ochronie przed agresywną gospodarką przestrzenną i degradacji środowiska naturalnego.
I tym razem sztuka jako przestrzeń do dialogu w sprawach złożonych i trudnych okazała się niezwykle istotna aby połączyć różne środowiska, instytucje, pokolenia, opinie i perspektywy. Kolektywnie wraz ze wszystkimi uczestnikami projektu pokazaliśmy, że brak ochrony tego co najważniejsze w otaczającej nas przestrzeni, to nie tylko nieodwracalne znikanie piękna krajobrazów, ale również naszych wewnętrznych zasobów dobrego samopoczucia, zdrowia i przynależności do miejsca, w którym żyjemy.
Z jednej strony subtelna z drugiej strony bezpośrednia, była końcowa wystawa prac w przestrzeni odrodzonego po klęsce ekologicznej, izerskiego lasu oraz regionalnych zbiorów gospodarza Schroniska Orle Stanisława Kornafela. Wspólny spacer, wypowiedzi artystów i rozmowy im towarzyszące to szansa aby tematy tak ważne jak ochrona przyrody nigdy nie zniknęły w pola naszego widzenia i miały znaczenie w podejmowaniu zarówno tych ważnych decyzji o dużych inwestycjach jak i tych tyczących się naszego życia codziennego. Natomiast projekt pokazał również to, że nieraz jedyną drogą jest bezpośrednia walka o przyrodę, która jakkolwiek wymaga odwagi, wytrwałości i poruszenia społecznego, to ma ona dużą moc działania.

W pięknej scenerii Gór Izerskich swoje prace tworzyło 11 Artystów:
Jacek Kusz – fotograf,
Monika Krakowska – malarka,
Ludmiła Riabkova –malarka,
Ewelina Wójtowicz- sztuki wizualne, ceramika
Tomasz Koclęga- rzeźbiarz,
Matylda Sałajewska -sztuki wizualne,
Joanna Hobora – sztuki wizualne
Jolanta Igielska – fotografka
Wiktoria Babij -malarka
Nadya Mickiewicz – ilustratorka
Artur Rozen -sztuki wizualne

Hapenning oprócz kropli deszczu otuliły obrazowe dźwięki koncertu zespołu Strefa Niskich Ciśnień.
Na przełomie września i października wystawa będzie prezentowana W Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie, Domu C.G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, oraz sali widowiskowej 4PERON Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Raz jeszcze wszystkim dziękujemy za przybycie i gratulujemy artystom, oraz uczestnikom projektu.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację zadania pn. „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” w programie Narodowego Centrum Kultury „Kultura Interwencje 2022”. Znaleźliśmy się w gronie 266-ciu beneficjentów z całej
Polski, którzy otrzymali wsparcie finansowe na działania w ramach programu.

Partnerzy Projektu: Miasto Szklarska Poręba, Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Dom C.G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, telewizja Strimeo, czasopismo internetowe krajoznawczo –kulturalne „Góry Izerskie”, Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ewelina Wójtowicz – kuratorka pleneru reprezentująca partnera projektu Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze,
Anna Wójcikiewicz – koordynatorka projektu reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie,
fot. Bartosz Wójcikiewicz, Michał Stambułski, tekst: Ewelina Wójtowicz„Znikające Krajobrazy”

Piątkowy finisaż wystawy poplenerowej zakończył trwający przez ostatnie cztery miesiące projekt „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny”.
Wystawa jest efektem pracy 11 zaproszonych artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki, mieszkańców i mieszkanek Szklarskiej Poręby, oraz dzieci z Jeleniej Góry.
Do tej pory wystawa była prezentowana w gościnnych progach Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Domu C.G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Natomiast do połowy listopada wystawę będzie można zobaczyć w sali widowiskowej 4PERON w Szklarskiej Porębie.
Organizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Szklarskiej Porębie.
Zadanie pn. „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.

Film z wydarzenia „Leśny Happening”

Leśny Happening