Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu „Cyfrowa wersja MOKSiAL” realizowanego w ramach środków z programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury” , którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.