Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu „Cyfrowa wersja MOKSiAL” realizowanego w ramach środków z programu „Konwersja Cyfrowa domów kultury” , którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Kwota dofinansowania to 143 000 zł.

W ramach realizacji grantu zostanie zakupiony sprzęt cyfrowy, który posłuży do działań prowadzonych w Ośrodku i do poprawy dostępności. Pracownicy przejdą niezbędne szkolenia, a strona internetowa zostanie dostosowana do wymogów WCAG.