W związku z brakiem możliwości wystawienia publicznie portretów mieszkańców, którzy wzięli udział wydarzeniu podczas wakacyjnego eventu.
Wystawę publikujemy na stronie.