Dotyk piękna i radości
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w projekcie artystycznym „Dotyk piękna i radości”. Projekt jest cyklem spotkań on-line zakończonych plenerem artystycznym, który poprowadzi lokalna artystka Ewelina Wójtowicz. W ramach projektu przewidziano webinary zawierające filmy instruktażowe, przygotowujące do pleneru, który będzie podsumowaniem i zakończeniem działań.

Zapisy oraz informacje dodatkowe pod numerem tel. 605 226 941 lub warsztaty@mok.szklarskaporeba.pl