Zapraszamy wszystkich do udziału w Marszobiegu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2018r godz. 14:00

START: Przy Kopalni IZERGRANIT (Osiedle Huty)

META: Przy postumencie 100 – Ton (Kopalnia Wyciarka)

Serdecznie zapraszamy do udziału. Po marszobiegu, wspólne ognisko i pamiątkowa fotogrfafia.

Dla 100 pierwszych uczestników pamiątkowy okolicznościowy medal.

 

REGULAMIN
1. Organizator :
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
Kontakt : sport@mok.szklarskaporeba.pl

 1. Termin i miejsce :
  11.11.2018 r.- Szklarska Poręba

START Szlaban Przy Kamieniołomie IZERGRANIT (Osiedle Huty)

META – Kamieniołom Wyciarka ( postument 100 TON)

 1. Program :
  – ok. godz. 14:00 START

– ok. godz. 14:30 – wspólne ognisko – Ogród Ducha Gór

– ok. godz. 14:45 – Pamiątkowa fotografia

– ok. godz. 14:50 – Wspólne ognisko

 1. TRASA
  START przy szlabanie znajdującym się powyżej Kamieniołomu IZERGRANIT (Osiedle Huty) drogą asfaltową do rozdroża pod Kamieniołomem Wyciarka następnie drogą leśną do Kamieniołomu Wyciarka (przy postumencie 100 TON)
 2. Sposób przeprowadzenia marszobiegu
  Marszobieg jest imprezą rekreacyjną. Ideą jest upamiętnienie 100 lat Odzyskania Niepodległości. START WPÓLNY. Bez Pomiaru czasu.
 3. Ustalenie wyników
  Liczy się udział nie miejsce.
 4. Nagrody i wyróżnienia:
  100 pierwszych uczestników otrzyma pamiątkowe medale okolicznościowe.
 5. Ryzyko startu
  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  Uczestnicy korzystają z ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
  Pamiętamy o przepisach ruchu drogowego i ruchu ulicznym.
 6. Postanowienia końcowe

– Podczas Marszobiegu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie profesjonalne zabezpieczenie medyczne
-Organizator nie ubezpiecza uczestników.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i powrotu uczestnika       z marszobiegu.
– W sprawach nie ujętych w regulaminie oraz w kwestiach spornych decyzję podejmuje Organizator.

– Za zabezpieczenie osób małoletnich uczestniczących w imprezie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.

 

Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji wydarzenia , MOKSIAL oraz Miasta Szklarska Poręba.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie reprezentowanym przez dyrektora Anitę Kaczmarską, z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13.