Prywatka u LUDKI — innymi słowy —
wernisaż wystawy autoportretów
Ludmiły RiABKOWEJ — jako akt tOtalitarnego EKShibicjonizmu stworzonego pod wpływem ruskich futurystów ….

Już 2 grudnia 2022 (piątek) na 4 Peronie godz. 18.00

Wystawa połączone z prezentacją książki
„O domu” autorstwa artystki w redakcji Roberta Rienta

ZaPrASzaMy