OTWÓRZ SIĘ NA KULTURĘ. WARSZTAT STRATEGICZNY
24 października 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie strategicznym. Na spotkaniu zostanie przedstawiona analiza wyników ankietowych. W dalszej kolejności będziemy pracować w oparciu o analizę SWOT, która mamy nadzieję, pozwoli nam na jednoznaczne określenie celów i kierunków rozwoju kultury
w naszym mieście.
Chcąc obrać właściwą drogę zachęcamy byśmy wspólnie i czynnie – MY MIESZKAŃCY wzięli udział
w tym procesie.
Warsztat odbywa się w ramach tworzenia ” Strategii rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020 – 2030
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie.”

data: 24.10.2019r.
godz. 12:00
miejsce: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13
kontakt: dyrektor@mok.szklarskaporeba.pl , tel. (75) 717 36 14