Zawody Narciarskie o Puchar Stacji Narciarskiej Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie.

Memoriał Andrzeja Kucharczyka 2018.

  1. Organizator: Sudety Lift, Wypożyczalnia Karkonosz.
  2. Termin i miejsce zawodów: 24.03.2018r. Ski Arena Szrenica ( Świąteczny Kamień)
  3. Konkurencja : Slalom

Zgłoszenie: należy wysyłać emailem na adres: nartykarkonosz@gmail.com tel. 609597701 do dnia 23.03.2018roku do godziny 12 00. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek, płeć. W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny zobowiązany będzie do wypełnienia oświadczenia w biurze zawodów podczas wydawania numerów. W przypadku dużej ilości uczestników organizator wprowadzi limit osób startujących do 60 o zdecyduje kolejność zgłoszeń.

  1. Opłaty: Opłata startowa w wysokości 30 zł za zawody płatne w chwili odbioru numerów startowych. Opata za zgubiony numer startowy wynosi 50zł. Opłata startowa upoważnia do wjazdu koleją linową ( Karkonosz Expres) na górę i poruszanie się na wyciągu orczykowym Świąteczny Kamień.
  2. Program Zawodów ( orientacyjny):

23.03.2018r . godz . 18 00 weryfikacja zawodników, losowanie numerów. Biuro zawodów Wypożyczalnia Karkonosz ul. Turystyczna 25 Szklarska Poręba.

24.03.2018r.

7:30 – 7:45 wjazd koleją linową na start.

8:00-8:20 oglądanie trasy I przejazdu slalomu.

8:30 start pierwszej zawodniczki I przejazdu slalomu

START Panów bezpośrednio po zakończeniu I przejazdu Pań

10:00 oglądanie II przejazdu dla Pań i Panów.

10:30 start pierwszej zawodniczki II przejazdu

Start Panów bezpośrednio po zakończeniu przejazdu Pań

Zakończenie zawodów 30 min po przejeździe ostatniego zawodnika Przy Dolnej Stacji Kolei Linowej Karkonosz Expres.. Nagrody Puchary dla zwycięzców , dyplomy za miejsca 1-3

  1. Uczestnicy: w zawodach mogą brać udział Panie i Panowie urodzeni przed 01.01.2002r. Kategorie wiekowe:

Kat I. 2002r. – 1988r. K

Kat. II 1987r. – 1930K

Kat. III 2002r. – 1988 r. M

Kat .IV 1987 r. –1930 M

Do drugiego przejazdu kwalifikuje się 15 najlepszych Kobiet( łącznie kat I i II) z pierwszego przejazdu i 25 najlepszych Mężczyzn( łącznie kat III i IV) z pierwszego przejazdu. O kolejności decyduje łączny czas 2 przejazdów.

  1. Postanowienia końcowe:

Program minutowy może się zmienić.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników zawodów.

Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów.

Wszyscy uczestnicy musza posiadać ochraniacze na golenie i kask.

W sprawach spornych decyzję podejmuje Jury Zawodów w składzie: ( zostanie podany w późniejszym terminie).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania zawodów z powodów warunków pogodowych i złego stanu trasy