Projekt „Fabryka Szklarzy” został przeprowadzony w 2011 roku i dofinansowany ze środków NCK w ramach Programu Dom Kultury +
Tematyką nawiązywał do korzeni i tradycji szklarskich miejscowości i regionu.  Zostały przeprowadzone interdyscyplinarne działania szklarskie obejmujące jedną z technik – mozaikę szklaną. Warsztatom towarzyszyły wykłady i prelekcje prowadzone przez lokalnych artystów i hutników, wizyty w hutach szkła. Zwieńczeniem projektu była prezentacja prac autorów podczas wernisażu wystawy pt. „Agatowe góry z natury”. W wyniku projektu powstała profesjonalna pracownia szklarska wyposażona w niezbędne materiały i narzędzia.