Jesteśmy w kulturalnym procesie…

Środowe popołudnie spędziliśmy w galerii Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki, gdzie odbyło się spotkanie z artystami i animatorami kultury.
Tematem przewodnim spotkania była dyskusja nt. „Kulturotwórczej roli artystów tworzących w lokalnym środowisku oraz ich zaangażowania w procesy integracyjne”. Wstępem do dyskusji było podsumowanie projektu SZKLARSKA PORĘBA ART realizowanego przez Prezes Fundacji Ars Sudetica, Panią Małgorzatę Rychter-Urbańską.
Następnie Dr Andrzej Raszkowski dokonał ogólnej prezentacji opracowywanej „Strategii rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020 -2030, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie”. Wypracowane podczas dyskusji wnioski będą miały swoje odzwierciedlenie w tworzonym dokumencie.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Ars Sudetica przy współudziale Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Wszystkie osoby, które chciałyby mieć wpływ na kierunki rozwoju kultury w swoim mieście, zapraszamy do MOKSiAL-u na kolejny warsztat strategiczny.
Spotykamy się 24 października o godz.12:00.