Jubileusz UTW

” Najważniejsze jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, aby przemóc serce i powiedzieć ruszam”.
Zbigniew Myśliwski „Widnokrąg”

Uniwersytet III Wieku „Jeszcze Młodzi” i Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie to dwa organizmy trwale ze sobą zżyte i nawzajem się wspierające. Oba podmioty powstały w 2009 r. i w tym roku obchodzą dziesięciolecie istnienia. To również 10 lat wspólnej pracy i aktywności. Nie może być inaczej bowiem działania Uniwersytetu znacząco wpisują się w misję Ośrodka Kultury, którą jest rozbudzanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i emocjonalnych mieszkańców, ich aktywizacja do działań , które zapobiegają nudzie, marazmowi i bezczynności. I to właśnie dzięki UTW seniorzy ze Szklarskiej Poręby mają możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach edukacyjnych jak: wykłady, wycieczki, warsztaty, wystawy i wernisaże. Działania te wpierają ich rozwój osobisty, aktywizują i integrują oraz budują silne poczucie tożsamości.
Dlatego od samego początku pracownicy Ośrodka Kultury z dużym zaangażowanie wspierają działania UTW. Uniwersytet działa przy Miejskim Ośrodku, Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, gdzie również ma swą siedzibę. Może bez ograniczeń korzystać ze wszystkich sal warsztatowych, a w miarę potrzeb ze sprzętu jaki dysponujemy. Może również liczyć na merytoryczne wsparcie animatorów kultury i osób prowadzących u nas warsztaty. Dzięki Ewie Brendzie, która przez 10 lat piastowała stanowisko głównej księgowej, miał i ma zapewniona profesjonalna obsługę księgową. Paweł Popłoński projektuje dyplomy, plakaty, zaproszenia, indeksy i różnego rodzaju wydawnictwa. Dużą pomocą dla UTW jest praca Beaty Holek, która z ramienia MOKSiAL została oddelegowana do organizacyjnego wspierania Uniwersytetu. Ma również za zadanie informowanie i zapraszanie słuchaczy na działania i wydarzenia mające miejsce w Szklarskiej Porębie.
Z kolei MOKSiAL może zawsze liczyć na pomoc słuchaczy UTW. Wielokrotnie zwracaliśmy się do słuchaczy o wolontaryjne wsparcie przy organizacji dużych wydarzeń promujących nasze miasto. Słuchacze UTW to również wierni odbiorcy organizowanych przez nas spotkań, koncertów, wernisaży, jarmarków, przeglądów filmowych, warsztatów, wernisaży i wystaw i innych wydarzeń
Z dużym podziwem obserwuje pracę i zaangażowanie w społeczną pracę zarządu Uniwersytetu. To dzięki ich zaangażowaniu, a szczególnie jej prezesa Pani Ireny Kubery, UTW jest świetnie zorganizowany. Słuchacze mogą liczyć na ciekawe i różnorodne zajęcia i wykłady. Ich cotygodniowe spotkania sprawiły iż stworzyła się mała uniwersytecka społeczność, wspierająca się wzajemnie. UTW ze Szklarskiej Poręby jest również bardzo dobrze oceniany na tle innych tego typu Uniwersytetów w Polsce. Czego dowodem jest organizowane w Szklarskiej Porębie
XIII Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Gratuluję wszystkim słuchaczom Uniwersytetu III Wieku ukończenia kolejnego roku akademickiego. Szczególnie słowa uznania kieruje do tych, którzy w indeksie mają wpisany 10 rok studiów! Oznacza to, że działania Uniwersytetu umiejętnie podsycają ich pasje i głód wiedzy. A jak powiedział Herodot „ Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania i pasje naszych czasów, ryzykujemy ze w ogóle nie zaznamy życia.” Na co dzień mam przyjemność obserwować studentów UTW. Widzę jak te zajęcia przyczyniają się do rozwoju ich talentów i zainteresowań, wzmacniania ich samooceny, budowania trwałych więzi międzyludzkich. Wiem, że wielu obecnie aktywnie pracujących mieszkańców Szklarskiej Poręby liczy na możliwości uczestnictwa w zajęciach UTW po przejściu na emeryturę. Dlatego wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i działania Uniwersytetu przez ostatnie 10 lat serdecznie gratuluję ! Słuchaczom Uniwersytetu III Wieku „Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie w swoim imieniu i w imieniu pracownik Ośrodka Kultury życzę odwagi by działać, siły serca aby nieustannie pogłębiać swe pasje i wynikającej z tego nieustającej radości życia !

Anita Kaczmarska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie