Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13,
58-580 Szklarska Poręba
tel. (075)717–36–14 
NIP: 611-26-62-465 
Regon: 020888062
nr konta: Santander Bank 27 1090 1984 0000 0001 4261 2533

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, zdrobniale zwany MOKSIAL– em, mieści się w Szklarskiej Porębie w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Słowackiego 13. Ośrodek został powołany 1 marca 2009 roku z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby i Rady Miasta. Utworzony w związku z rosnącym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności na rozwój kultury i sportu.

Jakie mamy cele ?

Do naszych najważniejszych zadań należy :
– rozpoznanie, pobudzenie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców
– aktywizacja mieszkańców w różnym wieku do czynnego uczestnictwa w kulturze , w tym kulturze fizycznej
– promocja lokalnych artystów
– realizacja polityki promocyjnej miasta poprzez organizacje wydarzeń promujących Szklarską Porębę jak miejscowość o bogatych tradycjach kulturalnych, niezwykłych walorach przyrodniczych sprzyjających czynnemu wypoczynkowi, oferująca bogaty i różnorodny kalendarz wydarzeń.

Czym dysponujemy ?

Infrastruktura
Ośrodek Kultury działa od 10 lat. Stopniowo zmienia swoje oblicze. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyremontowaliśmy sale warsztatowe i doposażyliśmy je w profesjonalny sprzęt, wymienione zostały okna i drzwi. Dzięki współpracy z Firma Zdrojova Inwest Ośrodek Kultury przeszedł termomodernizację a budynek odzyskał swój blask. Staramy się również  o pozyskanie środków na remont tych obszarów ośrodka, które jeszcze jej potrzebują. Trwają również prace nad powstanie Ogrodu Wyobraźni na terenie przylegającym do MOKSiAL. Opiekujemy się Orlikami, Skateparkiem, placami zabaw i Ogrodem Ducha Gór.

Jak działamy ?

Kadra Ośrodka Kultury to zespół złożony z profesjonalnych pracowników mających duże doświadczenie w organizacji wydarzeń, zarówno o charakterze kulturalnym, sportowym jak i rekreacyjnym.

projekty i działania
W salach warsztatowych organizowane są rożnego rodzaju zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Przy Ośrodku działa Uniwersytet III Wieku, Chór Porębianie. U nas próby maja zespoły muzyczne działające na terenie Szklarskiej Poręby.
Za nami wiele projektów zrealizowanych dzięki dotacji Miasta Szklarska Poręba, ale również wsparciu wielu granatowców w tym Unii Europejskiej , MKiDN , NCK, Fundacji Orange i wielu innych. Większość tych projektów ma za zadanie wzmacnianie tożsamości mieszkańców Szklarskiej Poręby, budowaniu dumy z miejsca zamieszkania, aktywizowanie ich poprzez kulturę i promowanie naszego pięknego miasta za granica.

diagnoza
Aby jak najlepiej zdiagnozować potrzeby naszych mieszkańców oraz gości odwiedzających Szklarską Porębę rozpoczęliśmy w 2019 roku  prace nad  powstaniem Strategii Rozwoju Kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020 – 2030, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury , Sportu i Aktywności Lokalnej. Ten ważny dokument ma za zadanie zdiagnozować zasób kulturowy naszego miasta, zdefiniować najważniejsze problemy oraz szanse. Ma być pomocą dla ludzi, którzy zajmują się kulturą, wskazać wspólnie wydyskutowane kierunki oparte o niezwykły kulturowy potencjał tego miasta. Być elementem arcyciekawej dyskusji nad tożsamością naszej małej społeczności.
Zależy nam…

……bardzo aby każdy kto przyjdzie do Ośrodka Kultury dobrze się tu czuł i znalazł ścieżki do poznania siebie i Świata poprzez rożne formy aktywności kulturalnej i sportowej. Dlatego serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych oczekiwań i potrzeb i z radością wyjdziemy im naprzeciw 🙂

Skip to content