Plener artystyczny „ Znikajaca architektura sudecka”

Ponad 50 prac można oglądać na wystawie wieńczącej Plener „Znikająca Architektura Sudecka” jaki przez dwa pierwsze tygodnia września odbywał się w Szklarskiej Porębie. Jego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. W plenerze uczestniczyło 17 artystów z Polski i regionu będących przedstawicielami różnych dziedzin : malarstwa, rzeźby, szkła, filmu, rysunku, ceramiki i fotografii artystycznej. Wszystkich łączył jeden temat – architektura sudecka, znikająca i niszczejąca pośród wielu nowych wielkich hoteli, bądź mniejszych domów w żaden sposób do niej nie nawiązujących. Architektura, która jest elementem krajobrazu kulturowego naszego regionu i elementem tożsamości naszych mieszkańców. Sudety zabudowywane są obecnie według projektów, powstających w pracowniach osób które nigdy tu nie były, bez odniesienia do tradycji i historii. Musimy zrobić wszystko aby współczesna architektura sudecka była spójna, komponowała się z niezwykłym krajobrazem. Była przyjazna nie tylko dla turystów ale i dla mieszkańców. Jeszcze nie jest za późno….

W Fundacji Ars Sudetica przez kolejne 2 miesiące 9do połowy listopada 2020 r.) oglądać będzie można sentymentalne, nastrojowe, wzruszające prace opowiadające nie tylko o samej architekturze, ale również o ludziach, którzy tam mieszkali i mieszkają. Wystawę organizatorzy czyli MOKSiAL ma w planach pokazywać w kolejnych miesiącach w regionie i w Polsce, tak aby dyskusja nad zabudowywaniem Sudetów Zachodnich była cały czas obecna i aby dotarła do inwestorów i projektantów.

Efektem pleneru obok wystawy będzie katalog oraz film zrealizowany przez Małgorzatę Maszkiewicz, jaki niedługo będzie dostępny w sieci. Odbyły się również 2 warsztaty twórcze dla mieszkańców Szklarskiej Poręby dotyczące architektury sudeckiej.

Dziękujemy artystom za uczestnictwo, Rafałowi Wróblewskiemu z Hotelu Sasanka za pomoc wszelaką i sponsoring, Januszowi Motylskiemu za pomoc realizacyjną , Karolinie Szalewskiej-Wrona za pomoc przy zdobywaniu środków, Zygmuntowi Trylańskiemu za zdjęcia oraz super nalewkowy konkurs, pani profesor Elżbiecie Trockiej-Leszczyńskiej z Politechniki Wrocławska za wykład oraz umieszczenie jego skrótu w katalogu, pani Barbarze Siomkajło z Politechniki Wrocławskiej z pomoc organizacyjną i pomoc w tworzeniu katalogu, LGD Duch Gór za przyznane środki, Oli i Jarkowi Szczyżewskiemu Ola Orla Or za świetną wycieczkę po Szklarskiej i Ogrodzie Ducha Gór , Goha Samoha Maszkiewicz za oprowadzenie po swoim szalonym pomyśle remontu przysłupowego domu sprzed 300 lat , Grzegorzowi Sokoińskiemu i Sylwii Cybulskiej – Pyczak za udostępnienie archiwalnych zdjęć, Małgorzacie Rychetr Urbańskiej za udostępnienie Ars Sudetica na wystawę , Bartkwi Wójcikiewiczowi pomoc dotychczasową i spodziewana podczas projektowania katalogu oraz OSP

Szklarska Poręba za umożliwienie sięgnięcia po środki unijne.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego” dla operacji realizowanej pod nazwą „Znikająca architektura sudecka – plener artystyczny”