Inauguracja nowego roku 2016/17 odbyła się w Warszawie podczas trzydniowej wycieczki krajoznawczej po naszej stolicy.
Program pobytu był bardzo napięty, chcieliśmy zobaczyć najciekawsze atrakcje stolicy i tak:
W pierwszym dniu- spacer Krakowskim Przedmieściem do Grobu Nieznanego Żołnierza, grające ławeczki Chopina, pomniki Mickiewicza , Kopernika, Piłsudskiego, Kolumna Zygmunta, spacer po starym i nowym mieście, zwiedzenie Katedry Warszawskiej, barbakan, mury obronne i oczywiście symboliczny pomnik Małego Powstańca.
Po krótkim odpoczynku – zwiedzanie Zamku Królewskiego i około godziny 18.oo obiadokolacja i odpoczynek.
Dzień drugi – to zwiedzanie Pałacu w Wilanowie, spacer po królewskich ogrodach, krótki odpoczynek i przejazd do Łazienek Królewskich. Spacer po królewskiej rezydencji, Belweder, pomniki J. Piłsudskiego, Chopina, Sienkiewicza, Stara Pomarańczarnia, Amfiteatr na wodzie, Pałac na Wyspie, Biały Domek, Pałac Myśliwski.
Spacerując wokół Łazienek zobaczyliśmy budynki rządowe, ambasady różnych państw.
Na zakończenie drugiego dnia zwiedziliśmy Cmentarz Stare Powązki. Poznaliśmy historię Cmentarza, z podziwem patrzyliśmy na wspaniałe pomniki – arcydzieła – no i nagrobki wspaniałych postaci życia politycznego, aktorów, pisarzy, twórców nauki i kultury oraz osób duchownych. W drodze powrotnej mieliśmy okazję podziwiać współczesne budynki śródmieścia oraz symboliczny pomnik poświęcony pamięci osób pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie – popularne szyny z wagonem pełnym krzyży.
Trzeci dzień pobytu zaczął się na wysokościach, a był to wjazd na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki. Przy dobrej widoczności zobaczyliśmy panoramę stolicy.
Kolejna atrakcja to zwiedzenie Gmachu Sejmu. Zaproszenie do zwiedzania otrzymaliśmy od Pani Poseł Zofii Czernow – klub PO.
Pani poseł zaopiekowała się nami od momentu przybycia aż do wyjazdu. Po Sejmie i Senacie oprowadzał nas przewodnik w towarzystwie Pani poseł.
Mieliśmy okazję zobaczyć Kaplicę sejmową, salę Kolumnową, z galerii zobaczyliśmy salę posiedzeń plenarnych, nowy dom poselski, pamiątki po wizycie w Sejmie Papieża JP II i wiele innych pomieszczeń i pamiątek.
Na zakończenie wizyty w Sejmie odśpiewaliśmy swoją regionalną piosenkę pt. „W Karkonoszach życie płynie” były podziękowania oraz wręczenie upominków.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować P. Poseł za umożliwienie zwiedzenia budynków polskiego parlamentu.
Ostatnim punktem naszego programu było indywidualne zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Reasumując – program był napięty i bardzo wyczerpujący, ale dzięki wspaniałej przewodnik p. Ewie zobaczyliśmy o wiele więcej niż było w programie.
Niedziela 4 wrzesień 2016 rok godz. 15.oo wyjazd do grodu pod Szrenicą.