Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie prowadzi warsztaty cykliczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym także dla seniorów i UTW), które odbywają się w przystosowanych do tego celu salach. MOKSiAL to miejsce spotkań wszystkich, którzy pragną rozwijać swe pasje i zainteresowania twórcze. Nasze pracownie organizują zajęcia artystyczne z wielu dziedzin (patrz „Harmonogram zajęć”). Szeroki wachlarz propozycji spędzania wolnego czasu zapewniają pracownie zajęciowe. Uczestnicy naszych zajęć mają do dyspozycji:

Salę Konferencyjną
Sala konferencyjna to jedna z większych sal znajdujących się w MOKSiALu. Jest ona miejscem spotkań, konferencji, szkoleń, seminariów, a także sesji Rady Miasta. To tutaj spotykają się słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, emeryci, a także członkowie Chóru „Porębianie”. Młodsi mieszkańcy zwykle korzystają z niej podczas spotkań autorskich, wykładów i seminariów.
Sala wyposażona jest w rzutnik i flipchart, których wykorzystywany jest podczas spotkań i konferencji.

Salę Integracyjną
Sala integracyjna, zwana również Różową to miejsce spotkań przedstawicieli różnych środowisk. Zwykle służy emerytom i rencistom oraz słuchaczom UTW, pełniąc rolę świetlicy, ale nie tylko. Korzystają z niej np. kursantki uczące się szyć na maszynie, a także dzieci oczekujące na zajęcia. Sala jest wyposażona w stoły i mały aneks kuchenny, co pozwala na przygotowanie poczęstunku. Sala integracyjna to także miejsce, gdzie przy filiżance herbaty odbywają się „kulturalne” rozmowy i rozgrywki gier planszowych.

Salę Muzyczną
Sala muzyczna daje możliwość na odbywanie prób i realizację warsztatów wokalnych dla dzieci oraz młodzieży. Jest to miejsce spotkań sekcji gitarowej oraz lokalnych zespołów muzycznych. Sala jest wygłuszona, wyposażona w instrumenty muzyczne – gitary, pianino, keyboard, mikrofony, bębny, a także sprzęt nagłośnieniowy.

Salę Gimnastyczną
Sala gimnastyczna służy realizacji zajęć sportowych – gimnastycznych i fitness. Zajęcia te skierowane są dla dzieci, dorosłych oraz starszych mieszkańców miasta. Sala gimnastyczna kilka lat temu, podobnie jak cały budynek MOKSiALu, przeszła gruntowny remont. Dziś korzystają z niej miłośnicy Zumby, Jogi, Akrobaryki, Tai-Chi.

Salę Ceramiczną
Sala ceramiczna jest częścią pracowni artystycznej. Wyposażona jest w stoły robocze, materiały ceramiczne służące do prac twórczych. MOKSiAL posiada piec ceramiczny służący do wypału przygotowanych wcześniej prac małych i dużych rękodzielników.

Salę Plastyczną
Sala plastyczna to druga z pracowni artystycznych, przygotowana do działań twórczych. Tutaj swoje pasje plastyczne realizują najmłodsi mieszkańcy Szklarskiej Poręby, ale także i ci starsi. Pracownia rozwija talenty, pozwala poznać różne techniki malarskie, inspiruje i zachęca do pracy artystycznej. Sala wyposażona jest w niezbędne przybory plastyczne i sztalugi.

Salę Komputerową
Sala komputerowa wyposażona jest w 5 stanowisk komputerowych. Tutaj wiedzę na temat obsługi i działania komputerów pozyskują słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ze sprzętu w pracowni komputerowej korzystają również pozostali odbiorcy działań warsztatów cyklicznych odbywających się w MOKSiALu. Przed najmłodszymi komputery nie mają większych tajemnic, ale ich też udaje się nam zaskoczyć, pokazując mozliwości użyteczne komputera, o których nie mieli pojęcia. Sala komputerowa dodatkowo wyposażona jest w drukarkę, ksero i skaner.