Strategia Rozwoju Kultury

W środę (29.05 br.) rozpoczęliśmy prace nad strategią Rozwoju Kultury w Szklarskiej Porębie. Za nami pierwsze spotkanie „Otwórz się na kulturę”. Spotkanie miało mieć charakter warsztatowy, ale przybrało formę spotkania organizacyjnego. Cieszymy się, że przedstawiciele różnych środowisk w naszym mieście chętnie brali udział w dyskusji oraz wypełniali przygotowane ankiety.Te same ankiety skierujemy do mieszkańców, przedsiębiorców, środowisk artystycznych, pracowników instytucji kultury i turystów, aby oni również mogli się wypowiedzieć na temat kultury w naszym mieście. Chcemy również zapytać młodzież o zdanie nt. kultury w Szklarskiej Porębie. Następnie odbędzie się debata. To będzie ważna dyskusja, która ma zdiagnozować zasób kulturowy naszego miasta, zdefiniować najważniejsze problemy ale i szanse, wskazać cele. Ma być pomocą dla ludzi, którzy parają się kulturą, wskazać wspólnie wydyskutowane kierunki – również dla władz – oparte o niezwykły kulturowy potencjał tego miasta. Być elementem arcyciekawej dyskusji nad tożsamością naszej małej społeczności. Żadna firma z zewnątrz za nas tej strategii nie napisze. Strategia jeśli ma być odpowiedzią na wiele problemów z którymi boryka się tzw. sektor kultury w naszym mieście musi być wspólną pracą. Bardzo się cieszymy, że udało się przekonać zarówno władze jak i radnych, że ten dokument jest nam potrzebny. Ankiety znajdą państwo w Referacie Promocji Miasta oraz w MOKSIALu. Będziemy również wychodzić z ankietami w miasto, aby móc dotrzeć do mieszkańców i odwiedzających miasto turystów. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, na podstawie której będziemy mogli stworzyć Strategię rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2030.