Szanowni Państwo,

w marcu 2019 rozpoczęliśmy prace nad „Strategią rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020 – 2030 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej”. Ten ważny dokument ma za zadanie zdiagnozować zasób kulturowy naszego miasta, zdefiniować najważniejsze problemy oraz szanse. Ma być pomocą dla ludzi, którzy zajmują się kulturą, wskazać wspólnie wydyskutowane kierunki oparte o niezwykły kulturowy potencjał tego miasta. Być elementem arcyciekawej dyskusji nad tożsamością naszej małej społeczności.

Strategia  do pobrania  – strategia


Otwórz się na kulturę

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy pracę nad tworzeniem „Strategii rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020 – 2030 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej”

To ważny dokument, który ma zdiagnozować zasób kulturowy naszego miasta, zdefiniować najważniejsze problemy ale i szanse, wskazać cele. Ma być pomocą dla ludzi , którzy parają się kulturą, wskazać wspólnie dyskutowane kierunki – również dla władz – oparte o niezwykły kulturowy potencjał tego miasta. Być elementem arcyciekawej dyskusji nad tożsamością naszej małej społeczności.
W pierwszym etapie działań odbyły się spotkania robocze, analizie zostały poddane dokumenty strategiczne, oraz opracowano kwestionariusze do badań ankietowych.
Za nami (29.09.2019 r.) pierwsze spotkanie. Miały być warsztaty, ale raczej było to spotkanie organizacyjne. Przed nami kilkaset ankiet do wypełnienia skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców, środowisk artystycznych, pracowników instytucji kultury, a także do turystów. Po wakacjach ruszymy z kolejnymi warsztatami, również skierowanymi do młodzieży. Jednym z elementów strategii będzie także Strategia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, oraz debata.
Ankiety dostępne są w MOKSiAL- u, Bibliotece, Referacie Promocji Miasta. Z ankietą będziemy również docierać w różne dzielnice Szklarskiej Poręby.
Zachęcamy także do elektronicznego wypełniania ankiet dostępnych na www.szklarskaporeba.pl i www.moksial.pl
Powstanie Strategii Rozwoju Kultury w Szklarskiej Porębie do długi proces. O kolejnych wydarzeniach związanych z jej tworzeniem będziemy Państwa na bieżąco informować.
Zachęcamy także do czynnego udziału w tworzeniu Strategii Kultury.

Kontakt: MOKSiAL, tel. (75) 717 36 14, e:mail: dyrektor@mok.szklarskaporeba.pl , kultura@mok.szklarskaporeba.pl

 

LINK DO ANKIETY


Rozpoczynamy prace nad strategią Rozwoju Kultury w Szklarskiej Porębie. To ważny dokument, który ma zdiagnozować zasób kulturowy naszego miasta, zdefiniować najważniejsze problemy ale i szanse, wskazać cele. Ma być pomocą dla ludzi , którzy parają się kulturą, wskazać wspólnie dyskutowane kierunki – również dla władz – oparte o niezwykły kulturowy potencjał tego miasta. Być elementem arcyciekawej dyskusji nad tożsamością naszej małej społeczności. Wspierać kreatywnych i szukać drogi do zamkniętych nad ekranem TV czy smartfona. Do opracowania ankiety został zatrudniony dr Andrzej Raszkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Żadna firma z zewnątrz jednak za nas tej strategii nie napisze. Strategia jeśli ma być odpowiedzią na wiele problemów, z którymi boryka się tzw. sektor kultury w naszym mieście musi być wspólną pracą. Jednym z elementów strategii będzie również Strategia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

Przed nami kilkaset ankiet do wypełnienia skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców, środowisk artystycznych, pracowników instytucji kultury, a także do turystów. Po wakacjach kolejne warsztaty, również skierowane do młodzieży. I debata.
Bardzo się cieszymy, że udało się przekonać zarówno władze jak i radnych, że ten dokument jest nam potrzebny. Ankiety znajdą Państwo w MOKSIAL-u, w Bibliotece Miejskiej, Referacie Promocji Miasta. Będziemy również wychodzić z ankietami w miasto do różnych dzielnic Szklarskiej Poręby, aby móc dotrzeć do jak najszerszego grona
mieszkańców i odwiedzających miasto turystów. Ankieta będzie również dostępna za chwile na stronie www.moksial.pl i www.szklarskaporeba.pl. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Powstanie Strategii Rozwoju Kultury w Szklarskiej Porębie do długi proces. O kolejnych wydarzeniach związanych z jej tworzeniem będziemy Państwa na bieżąco informować. (MOKSiAL)