Szkolenie naszej kadry

Szkolenie naszej kadry
Na początku lipca część moksialowego zespołu wzięła udział w szkoleniu i warsztatach „Streetworking- metody pracy z młodzieżą”, które prowadziła doświadczona streetworkerka dr hab Małgorzata Michel, profesor UJ.

Szkolenie odbywało się w Kamiennej Górze i Szklarskiej Porębie. Oprócz naszego zespołu udział w nim wzięli zaprzyjaźnieni działacze kultury oraz bibliotekarze z Kamiennej Góry, Kowar, Krzeszowa i Świeradowa Zdr. Wszystkim uczestnikom przyświecał wspólny cel, aby ulepszyć i poszerzyć współpracę z młodzieżą. Wymiana doświadczeń podczas trzech intensywnych dni szkoleniowych była cenną lekcją, z której wnioski zamierzamy wdrażać od razu!

fot. Dariusz Kaliński