NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

 

Data Nazwa wydarzenia Miejsce wydarzenia
Link do wydarzenia
26-27.05.2023 Festiwal Przyrodniczy EkoArt MOKSiAL http://moksial.pl/event-pro/miedzykulturowy-festiwal-przyrodniczy-ekoart/
26.05.2023 Koncert dla MAM 4PERON http://moksial.pl/event-pro/koncert-dla-mam/
13.06.2023 Spotkanie z Agatą Tarczyńską i Ewą Pajor 4PERON  
16.06.2023 Wernisaż retrospektywnej wystawy Zbigniewa Frączkiewicza „Portret pokolenia” 4PERON http://moksial.pl/event-pro/portret-pokolenia/
       
       
       
       
13