UTW „Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie
działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej od 2009 roku.

Celem działania UTW jest nauka, rozwój, aktywizacja, realizacja pasji i zainteresowań już posiadanych ale i tych jeszcze nie odkrytych.
Słuchaczem może zostać każda osoba, która ukończyła 45 lat i złożyła wniosek o przyjęcie w sekretariacie MOKSiAL. W chwili obecnej jest 76 słuchaczy.
Oferujemy zajęcia takie jak: zajęcia komputerowe, lektoraty języka angielskiego, warsztaty aktywności twórczej, manualnej i literackiej, gimnastyka w basenie, Tai Chi, gimnastyka rehabilitacyjna. Przy UTW działa sekcja szaradzisty i gier logicznych, brydż towarzyski, edukacja przyrodnicza (przy współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym), edukacja muzyczna (przy współpracy z Filharmonią Jeleniogórską), grupa teatralna. Dwa razy w miesiącu odbywają się wykłady na różnorodne tematy – spotkania z lekarzem, pisarzem, politykiem, historykiem, psychologiem itp. Organizujemy wycieczki po naszym regionie i dalsze w Polskę.
Współpracujemy z instytucjami znajdującymi się w naszym mieście czyli wspomniany już Karkonoski Park Narodowy, Muzeum Braci Hauptmann, Zakład Opieki Zdrowotnej, Szkoły i Liceum Sportowe, Stowarzyszenie Izerskie. Dzięki przychylności Władz Miasta korzystamy z obiektów miejskich. UTW bierze udział w różnych projektach.

INFORMACJE uzupełniające dla słuchaczy UTW „ Jeszcze Młodzi”
w Szklarskiej Porębie:
W miesiącu październiku każdego roku następuje rozpoczęcie Roku Akademickiego UTW. Wtedy też zapoznajemy słuchaczy z ustaleniami Zarządu UTW i Samorządu, rodzajem zajęć, tworzymy listy słuchaczy, przyjmujemy zapisy, propozycje, rozdajemy indeksy, legitymacje.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się od października do maja każdego roku. Zajęcia wybierają słuchacze na początku roku akademickiego. Uruchamia się zajęcia na, które zapisała się jak największa liczba słuchaczy. Każdego miesiąca słuchacze otrzymują numerowany komunikat odnośnie dodatkowych zajęć, wykładów bądź wydarzeń kulturalnych.

Działalnością UTW kieruje Zarząd składający się z pięciu osób.
ZARZĄD UTW „ Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie:
1. Irena Kubera – Prezes
2. Beata Holek – Z-ca Prezes
3. Janina Gerczak
4. Wiesława Olszewska
5. Gabriela Orłowska

SAMORZĄD UTW „ Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie:
1.Barbara Sicińska
2.Irena Królak- Ulanowska
3.Teresa Tamioła

ZESPÓŁ WSPANIAŁYCH POMOCNIKÓW UTW „ Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie:
1. Jadwiga Butrym
2. Mirosława Karaszewska
3. Danuta Grzyb

„ŚMIEJCIE SIĘ ZAWSZE, GDY TYLKO MOŻECIE, TO WSPANIAŁE I TANIE LEKARSTWO”.

Zarząd UTW „Jeszcze młodzi” wraca się z prośbą o robienie przelewów za zajęcia UTW na konto MOKSiAL : Santander Bank: 27 1090 1984 0000 0001 4261 2533
W przelewie należy wpisać:
– Za co?
– Za jaki miesiąc?
– Za kogo?
– Czesne czy semestralne?
– W ten sposób również państwo będziecie pewni swoich wpłat.
– W tym roku akademickim 2019/2020 czesne wynosi 40 zł. a opłata semestralna 25 zł.

Dodatkowe dane:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
Ul. Słowackiego 13
58-580 Szklarska Poręba
NIP:611 26 62 465
Tel.75 717 36 14
Beata Holek Tel. 607 253 117