Celem zajęć jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci i młodzież przestrzeni, w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych, rozumienie w jaki sposób można tworzyć krajobraz kulturowy.

Na zajęciach budujemy makiety, rysujemy, uczymy się graficznego przedstawienia projektów.

Warsztat prowadzi architekt Ewelina Markiewicz. Zajęcia dla dzieci, młodzieży, koszt 60 zł.