Warsztaty strategiczne

Kulturalny proces trwa, czyli praca nad Strategią Kultury idzie pełną parą.
Kolejne spotkanie, a właściwie warsztat strategiczny odbył się
w czwartkowe popołudnie 24 października w MOKSiAL-u.
W warsztacie uczestniczyło wielu naszych mieszkańców, artystów, przedstawicieli kultury, oświaty i przedsiębiorców oraz organizacji NGO. Patrząc na frekwencję można śmiało wysnuć wnioski, że KULTURA
w naszym mieście nie jest nam obca.
Na początek Dr Andrzej Raszkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
w okresie wakacyjnym wśród mieszkańców i turystów. Z przedstawionych ankiet można wywnioskować, że jesteśmy społecznością świadomą potencjału kulturowego regionu i zgodni co do tego, że KULTURA w życiu każdego z nas jest, a przynajmniej powinna być ważna.
Przez kolejne trzy godziny uczestnicy spotkania intensywnie pracowali
w czterech grupach roboczych. Praca nad strategią okazała się bardzo owocna. Opierając się o analizę SWOT sektora kultury w Szklarskiej Porębie zostały określone mocne i słabe strony , szanse i zagrożenia.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie cztery grupy wypracowały takie same bądź podobne wnioski, czyli kierunek myślowy jest zgodny.
Opracowane zostało także ” drzewo problemów” – metoda polegająca na określeniu problemu w zakresie kultury, wskazaniu przyczyn i określeniu skutków.
Zakres pracy był dosyć obszerny, dlatego zabrakło nieco czasu na określenie celów strategicznych, a ponieważ grupa była już dosyć zmęczona po „burzy mózgów”, zaplanowaliśmy kolejne spotkanie.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za tak duże zaangażowanie
w tworzenie NOWEJ KULTURY w mieście, poświęcenie czasu, za analizę, nowe pomysły, wymianę myśli, za refleksję, za wszelkie spory
i konstruktywne komentarze.
Jak widać w grupie siła, mamy potencjał społeczny ogromny co zostało zauważone w MOCNYCH STRONACH i tu byliśmy jednogłośni!!!

Zapraszamy na kolejny warsztat, który planujemy w listopadzie. Będziemy pracować nad celami strategicznymi i operacyjnymi już ze „świeżymi głowami” . O dokładnym terminie poinformujemy wkrótce.
Wyniki prac zostaną spisane i opublikowane, tak aby każdy mógł się
z nimi zapoznać, ale i też wnieść swoją „ kulturalną cegiełkę”.