Uczestnicy warsztatów wokalnych zdobywają wiedzę o prawidłowej emisji głosu. Na zajęciach dzieci i młodzież uczą się podparcia oddechowego i dykcji, wykonują ćwiczenia rozciągające aparat mowy. Uczestnicy warsztatów przyswajają sztukę panowania nad tremą, pracują z mikrofonem przy akompaniamencie keyboardu i gitary. Na zajęciach ćwiczymy prawidłowe postawy i ruch sceniczny. W 2019r. uczestnicy warsztatów nagrali płytę pt. „Kolędy i piosenki świąteczne” i odbyli szereg zajęć w studio nagrań (warsztaty emisji głosu) doskonaląc swoją technikę śpiewu. Dzieci i młodzież stanowiły suport Ani Rusowicz podczas koncertu noworocznego pn. „Ania Rusowicz i goście”, który cyklicznie już odbywa się w Szklarskiej Porębie. Obie grupy wiekowe corocznie biorą udział w przeglądach piosenek i kolęd. Zawsze z występów wracają z nagrodami, zdobywając uznanie jury i publiczności.

Warsztaty wokalne prowadzi p. Ewelina Gorayska. Koszt uczestnictwa w zajęciach – 60 zł za miesiąc.