Projekt  „Z – Dolny Jarmark”

Impreza plenerowa 17 września 2016 połączona z kampanią promocyjną mające zwrócić uwagę na Szklarską Porębę Dolną i jej potencjał. Misją była integracja lokalnej społeczności na bazie wspólnych dla polskiej i czeskiej strony pogranicza tradycji, ożywienie tej peryferyjnej, najstarszej dzielnicy Szklarskiej Poręby, zwiększenie udziału jej mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym, a także przykucie uwagi turystów.

Dzięki Jarmarkowi doszło do zapoznania się i wymiany doświadczeń  polskich i czeskich rzemieślników i drobnych producentów. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały rzemiosła transgranicznego regionu (np. rzemiosła tekstylne, drutowanie, wytwarzanie biżuterii itp.), produkty regionalne (spożywcze i nie tylko), rękodzieło. Odbyły się warsztaty i animacje dla najmłodszych, a całą imprezę uświetniła  czeska i polska muzyka w wykonaniu regionalnych zespołów muzycznych.

Projekt „Z-Dolny Jarmark” został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.