Znikające Krajobrazy

11 września 2022

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację zadania pn. „Znikające Krajobrazy – Interdyscyplinarny Plener Artystyczny” w programie Narodowego Centrum Kultury „Kultura Interwencje 2022”. Znaleźliśmy się w gronie 266-ciu beneficjentów z całej Polski, którzy otrzymali wsparcie finansowe na działania w ramach programu.

Kilka słów o projekcie….

„Znikające  Krajobrazy”  –  Interdyscyplinarny  Plener  Artystyczny  służyć  ma  wzmocnieniu  tożsamości  mieszkańców  regionu  oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego związanego z niepowtarzalną działalnością artystyczną i rzemieślniczą, inspirowaną przyrodą Karkonoszy  i  Pogórza  Izerskiego. Opiera się na wykorzystaniu potencjału kulturowego i przyrodniczego regionu w kontekście więzi lokalnych i relacji społecznych. Stwarza unikalne warunki do rozwijania aktywności twórczej i kształtowania aktywnych postaw społecznych. Wszystkie działania projektowe mają na celu ochronę niezwykłego, górskiego krajobrazu, upamiętniając dziedzictwo kulturowe i artystyczne

od zawsze z nim związane.

Interdyscyplinarny plener wykorzystujący różne media artystyczne i formy przekazu, staje naprzeciw potrzebie ochrony naturalnego krajobrazu, który może zniknąć wskutek agresywnej gospodarki przestrzennej w regionie.

 Projekt zwraca uwagę na ważny aspekt jakim jest tożsamość miejsca i jego ochrona.

Zadanie zakłada realizację plenerowych warsztatów artystycznych, otwartych spotkań z artystami i mieszkańcami, interdyscyplinarnego pleneru artystycznego z udziałem artystów z regionu i Polski. Efektem finałowym projektu będzie Leśny Happening na którym  zaprezentowane zostaną prace uczestników projekt,  a  oprawą do wydarzenia będzie koncert akustyczny w przyrodniczej scenerii.

 

Pierwszy etap projektu za nami

Inauguracja pleneru artystycznego

Plener artystyczny

Leśny happening

Finisaż wystawy

Stopka projektowa

 

 

 

 

 

 

Aktualności

13 czerwca 2024
Młodzież z dofinansowaniem!
Młodzież z dofinansowaniem!
Moksial Klub Młodzieżowy
12 czerwca 2024
Szkolenia pracowników MOKSiAL w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Szkolenia pracowników MOKSiAL w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Moksial
10 czerwca 2024
Międzynarodowy Bieg Pokoju "Peace Run" w Szklarskiej Porębie!
Międzynarodowy Bieg Pokoju "Peace Run" w Szklarskiej Porębie!
Moksial Sport
1 czerwca 2024
Festiwal Przyrodniczy EkoArt z okazji Dnia Dziecka
Festiwal Przyrodniczy EkoArt z okazji Dnia Dziecka
Moksial
31 maja 2024
Joanna Szczepkowska - Goła Baba
Joanna Szczepkowska - Goła Baba
4 Peron
25 maja 2024
Koncert - Janusz Radek
Koncert - Janusz Radek
4 Peron