144 Elementy

Sortuj według

1 maja na skwerze sztuka, nauka i zabawa przeplatać się będą w wiosennej komitywie 🙂

Serdecznie zapraszamy 10.05 o godz. 19.00 do Chaty Izerskiej na kolejne w tym roku spotkanie z cyklu Terra Incognita. Tym razem przeniesiemy się na zjawiskową Islandię, na podróż na tą niezwykłą wyspę zabierze nas Barbara Cygoń, a wraz z nią  Agnieszka Sztandura oraz Piotr Kula. Serdecznie zapraszamy w niezwykłą podróż!

IX Festyn Hutnictwa Szkła 11 maja 2019 godz. 15:00 Leśna Huta ul. Kołłątaja

Zapraszamy na pierwsze, testowe zajęcia z Warsztatów Efektywnej Nauki 16 maja 2019 na godz. 17.00.

Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA 1 czerwca 2019r – godz. 12:00 – 16:00

7 czerwca(piątek) br. od godz. 17.00 w Chacie Izerskiej przy ul. Piastowskiej 32 w Szklarskiej Porębie.

BIKE ADVENTURE – 29.06 – 02.07 2019r. Festiwal Rowerowy BIKE WEEK – 6-7.07.2019r.

Serdecznie zapraszamy na cykl koncertów Kameralnej Wakacyjnej Orkiestry Karkonoskiej, w skład której wchodzą pedagodzy i uczniowie szkół muzycznych Zespołu Państwowych Szkół muzycznych nr 1 w Warszawie, Państwowej Szkoły Muzycznej st. I im. Oskara Kolberga w Warszawie oraz innych polskich szkół muzycznych. Dyrygentką jest p. Ewa Marchwicka. Koncerty odbywać się będą od 29 czerwca do 7 lipca

Rozpoczynamy wstępne zapisy na LETNISKO, czyli letnią wersję Zimowiska (Moksialowiska).

Zapraszamy 2 lipca o godz. 18.00 do Norweskiej Doliny (Willa Rodven- sala konferencyjna). Wstęp wolny.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie ogłasza nabór na stanowisko referent ds. organizacji imprez kulturalnych Wymagania niezbędne : Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który : jest obywatelem polskim posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych posiada wykształcenie co najmniej średnie nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe cieszy się nieposzlakowaną opinią posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku posiada wiedzę i znajomość przepisów w zakresie: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych posiada następujące umiejętności: umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, zaangażowanie umiejętność skutecznej komunikacji Wymagania dodatkowe : prawo jazdy kat. B. znajomość języka angielskiego Zakres zadań wykonywanych na stanowisku : Organizację koncertów, spektakli, prelekcji, wystaw itp. Organizację przeglądów, konkursów, imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych. Organizację widowni. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie notatek i sprawozdań z każdej organizowanej przez siebie imprezy. Obsługę techniczną i artystyczną imprez. Współpracę ze środowiskiem lokalnym. Pisanie tekstów informacyjnych o działalności Ośrodka. Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych z różnych funduszy pomocowych na zadania związane z działalnością Ośrodka oraz ich realizacja. Sporządzane protokołów z odpraw […]